DHKT

[Dự án Thư viện dùng chung] Emerald e-Journals Collection - hướng dẫn truy cập từ xa

06/08/2021

HƯỚNG DẪN CẤP TÀI KHOẢN CÁ NHÂN TRUY CẬP TỪ XA DÀNH CHO THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Thư viện quảng bá, giới thiệu CSDL đến toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên toàn trường. Với người dùng có nhu cầu sẽ tiến hành đăng ký sử dụng với Thư viện. Người dùng cung cấp địa chỉ email của mình để Thư viện kích hoạt tài khoản truy cập từ xa

Lưu ý: khuyến nghị người dùng sử dụng tài khoản với domain của trường để có thể đảm bảo thư viện cấp tài khoản cho đúng đối tượng. Nhà xuất bản sẽ có cơ chế giám sát việc sử dụng để đảm bảo cơ sở dữ liệu được truy cập đúng đối tượng (là cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường) và đúng mục đích phục vụ nghiên cứu và học tập.

Cán bộ Thư viện tiến hành kiểm tra thông tin người dùng để đảm bảo đúng cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường sau đó thực hiện các bước dưới đây để tạo tài khoản truy cập từ xa:

1.      Truy cập đường dẫn: https://www.emerald.com/insight/

2.      Tạo tài khoản truy cập từ xa: Chọn “Register for a profile” để bắt đầu tạo tài khoản cá nhân

Điều Tên, địa chỉ email (thông tin bắt buộc) và “Organisation Access Number” (chính là mã OAN đã được nhà xuất bản cấp cho trường)
Mã “Organisation Access Number” sẽ được nhà xuất bản cấp hỗ trợ việc tạo tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu thông qua tài khoản cá nhân. 

Thư viện sẽ quản lý mã OAN này và không chia sẻ cho người dùng.

Thông tin hướng dẫn chi tiết: https://drive.google.com/file/d/11szEGkc5tGADAywUl0kCoVNPzV9gElh5/view

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn