DHKT

Thông báo lịch nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài mã số B2019-DN04-22

01/12/2021

Kính gửi: Quý Thầy/Cô.

Trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham dự Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài mã số B2019-DN04-22 với các thông tin cụ thể sau:

Tên đề tài: Giải pháp cân bằng cuộc sống - công việc cho người lao động khối phục vụ tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Long (Khoa Quản trị kinh doanh)

Thời gian: 16 giờ 00 ngày 02/12/2021 (Thứ Năm)

Địa điểm:  Phòng 804, Khu B, 41 Lê Duẩn               

Thành phần: Theo QĐ số 77/QĐ-QKHCN ngày 19/11/2021 của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng.

Phòng KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn