DHKT

Chúc mừng 8 giảng viên DUE có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2021

03/11/2021

8 giảng viên Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN được UBND thành phố Đà Nẵng khen thưởng có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2021 vào sáng ngày 3/11/2021. Đây là hoạt động của UBND thành phố nhằm khuyến khích và huy động khả năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học của các tầng lớp nhân dân.

Trong đợt này, UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 02 tác giả, nhóm tác giả có sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ, 01 nhóm tác giá có giải pháp hữu ích được cấp văn bảng bảo hộ, 01 nhóm tác giả có công trình đạt giải Ba tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, 33 tác giả, nhóm tác giả đã có bài báo khoa học xuất sắc được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín, 24 tác giả, nhóm tác giả đã có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín.


Giảng viên Nguyễn Thành Đạt - Khoa Ngân hàng nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN có 8 giảng viên được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố là: Nguyễn Thành Đạt (giảng viên khoa Ngân hàng), Sử Ngọc Diệp (giảng viên Khoa Du lịch), Lê Minh Hiếu (giảng viên khoa Kinh tế), Đặng Tùng Lâm (giảng viên Khoa Tài chính), Trần Thị Kim Phương (giảng viên khoa Du lịch), Trần Trung Vinh (giảng viên khoa Du lịch), Đặng Thị Tố Như (giảng viên khoa Kinh tế), Huỳnh Thị Diệu Linh (giảng viên Khoa Kinh doanh quốc tế). Những thành tích mà các giảng viên Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN đạt được lần này sẽ là cơ hội để tiếp thu, phát huy các kết quả nghiên cứu và đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực tiễn, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, có ý nghĩa nâng cao năng lực, uy tín khoa học của nhà trường, trực tiếp góp phần bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng chuyên môn đào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Hi vọng trong thời gian tới, các giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy sự nghiệp nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, qua đó khẳng định uy tín của nhà trường.

Một lần nữa xin gửi lời chúc mừng đến 8 tác giả đã đạt thành tích xuất sắc với công trình nghiên cứu khoa học của mình.

Trung tâm CNTT&TT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn