DHKT

Thư mời tham dự Hội nghị tổng kết chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giải đoạn 2016-2020

14/10/2021

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Chương trình KX.01/16-20 là chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội nhân văn phục vụ phát triển kinh tế- xã hội” do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, được thực hiện từ 2016 đến 2020. Với mong muốn lan tỏa các kết quả của Chương trình và tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học trên cả nước về định hướng Chương trình giai đoạn mới, Ban chủ nhiệm Chương trình KX01/16-20 phối hợp VP các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Vụ XHNVTN, Bộ KHCN tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình KX01/16-20 dưới dự chủ trì của Bộ trưởng Bộ KH&CN, cụ thể:

Thời gian: 13h45 ngày 19 tháng 10 năm 2021 (Thứ Ba)

Địa điểm: Điểm cầu Đà Nẵng tại Trường Đại học Kinh tế (71 Ngũ Hành Sơn) và Học Viện chính trị Khu vực III (215 Nguyễn Công Trứ).

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô quan tâm đăng ký tham dự qua email khoahoc@due.edu.vn trước 17h00 ngày 17/10/2021 để công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo nguyên tắc an toàn 5K phòng chống dịch.

Trân trọng.

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn