DHKT

2021 Hội thảo IGroup SEA User Group Meeting | 8 & 9 September

08/09/2021

Kính gửi Quý Thầy Cô.

BTC IGroup Meeting 2021 xin trân trọng thông báo lịch làm việc của Buổi Hội thảo "Tái thiết Thư viện trong giai đoạn bình thường mới” như sau:

-      Thời gian bắt đầu: 8.00 ngày 08/9/2021

-      Thời gian kết thúc: 16.00 ngày 09/9/2021

-      Chương trình chi tiết tại: https://drive.google.com/drive/folders/1NmzZmd2xvEPRJsywg7nRTDCAxjqtWpb4

-      Hình thức: Trực tuyến, trên ứng dụng Airmeet  https://www.airmeet.com

-      Link tham dự của Quý vị đã được gửi tới email đăng ký:

          Quý Thầy Cô quan tâm, xin vui lòng liên hệ với BTC qua số điện thoại: Mr Bùi Tuấn Linh: 0904484809 /Ms Trần Hải Yến: 0912425795

          Tập đoàn IGroup chính là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm tra tỷ lệ trùng lặp Turnitin cho Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN (thông qua Công ty Trí Việt, Hà Nội) từ năm 2017 đến nay. Dịch vụ kiểm tra tỷ lệ trùng lặp Turnitin góp phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường liêm chính học thuật tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Trân trọng.

Igroup (Asia Pacific) Limited


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn