DHKT

Thư mời viết bài cho Hội thảo "Các giải pháp về chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035"

19/05/2021
Kính gửi Quý Thầy/Cô

Trong khuôn khổ đề tài: “Một số giải pháp đột phá về chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục Đại học ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035”, Mã số ĐTĐL.XH-07/19, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Trung Thành. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN dự kiến tổ chức Hội thảo: “Các giải pháp về chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035” Với mục đích tạo diễn đàn khoa học thảo luận, trao đổi giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên về các giải pháp về chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam, hướng tới việc xây dựng, hoàn thiện các chính sách tài chính cho giáo dục đại học tầm nhìn 2035. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 25 tháng 06 năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài tham luận và tham dự Hội thảo. Bài viết của Quý đại biểu sẽ được đăng trên kỷ yếu hội thảo có chỉ số ISBN.

Nội dung chính:

Các giải pháp về chính sách tài chính, nguồn lực tài chính cho các cơ sở giáo dục đại học công lập

Các giải pháp về chính sách, nguồn lực tài chính cho các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập

Các giải pháp và chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục đại học

Các giải pháp về chính sách tín dụng sinh viên

Các giải pháp về tự chủ tài chính đại học

- Khả năng đáp ứng yêu cầu chi trả dịch vụ đào tạo của người dân cho giáo dục đào tạo ở Việt nam.

Giải pháp về quản lý thu chi NSNN cho giáo dục đại học (hoàn thiện cơ chế phân bổ dự toán chi, ưu tiên hợp lý trong phân bổ NSNN cho giáo dục)

Giải pháp về cơ chế thu và sử dụng học phí

Giải pháp về cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở giáo dục đại học

Các nội dung khác có liên quan

Ngôn ngữ viết bài: Tiếng Việt

Thời gian nhận bài: 31/05/2021

Phí hội thảomiễn phí viết bài và tham dự

Thể thức bài viết:

- Độ dài bài viết: khoảng 4.000 - 6.000 từ

- Nội dung bài viết: Tiêu đề, Tóm tắt, Nội dung nghiên cứu chính, Kết luận, Tài liệu tham khảo

- Format: font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 hoặc 13, giãn dòng 1,5line, lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm, khổ giấy A4.

Bài viết xin gửi về ban thư ký hội thảo theo địa chỉ nutt@vnu.edu.vn (TS.Trần Thế Nữ, 090.407.8067) trước ngày 31/05/2021.


Trân trọng!


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn