DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế về Quản trị và Kinh doanh (COMB-2021)

15/07/2021

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,


Phòng KH&HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/ Cô viết bài cho Hội thảo Quốc tế về Quản trị và Kinh doanh (COMB-2021) do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Heriot-Watt (UK), Trường Đại học Liège (Bỉ), Trường Đại học Mahasarakham (Thái Lan), Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Quy Nhơn và Hội Khoa học Kinh tế, thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức với các thông tin cụ thể như sau: 

  • Thời gian tổ chứcNgày 26/11/2021 (Thứ Sáu)      
  • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
  • Thời hạn nộp bài viết: trước ngày 20/09/2021.
  • Thông tin gửi bài: bài viết gửi đến địa chỉ email  comb@due.edu.vn
  • Thông tin liên hệ: PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn (Tel: 02363.950.475, email: man.dang@due.edu.vn), TS. Lê Thị Minh Hằng (Tel: 0905.027.450), Ms. Hà Nguyễn Phương Linh (Tel: 02363.954.243) 
  • Hội thảo sẽ xuất bản Kỷ yếu có chỉ số ISBN.
  • Website Hội thảo: http://due.udn.vn/vi-vn/comb
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Thầy/ Cô vui lòng tham khảo Thư mời viết bài tại đây.
Phòng KH&HTQT kính chuyển thông tin để Quý Thầy/ Cô được biết và tham gia viết bài cho Hội thảo COMB-2021.
Trân trọng cảm ơn./.

P. KH&HTQT.


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn