DHKT

[Hỗ trợ truyền thông] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh thương mại - CFAC 2021

18/02/2021
Khoa Tài chính – Thương mại, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức Hội thảo khoa học về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh thương mại (Conference on Finance, Accounting and Commerce Business – CFAC 2021) với chủ đề “Đổi mới công nghệ, Thị trường và Chính sách” nhằm tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các nhà quản lý đặc biệt là các nhà quản trị doanh nghiệp trao đổi kết quả nghiên cứu, nhận diện cơ hội và thách thức trong bối cảnh đổi mới công nghệ, từ đó, đề xuất những giải pháp đổi mới mô hình kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhằm kích thích phát triển. Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý Nhà khoa học tham gia viết bài cho Hội thảo nói trên.
  1. Thời hạn gửi bài:
• Bản tóm tắt  (Abstract): 01/02/2021;
• Bản đầy đủ (Full Text): Từ 01/03/2021 đến 11 giờ 30 phút ngày 15/03/2021.
  1. Thời gian thẩm định và chỉnh sửa: 01/03/2021 - 01/04/2021.
  2. Thông báo kết quả biên tập, hoàn tất thủ tục đăng bài: 01/04/2021 – 05/04/2021;
  3. Đăng ký xuất bản (ISBN), in ấn và phát hành kỷ yếu: 05/04/2021 – 29/04/2021;
  4. Hội thảo dự kiến tổ chức vào 08/05/2021 tại UEF.
  5. Link website Hội thảo vui lòng xem tại đây: https://www.uef.edu.vn/ktctm/hoi-thao-khoa-hoc/hoi-thao-khoa-hoc-ve-tai-chinh-ke-toan-thuong-mai-cfac-2021-10348
  6. Trân trọng!

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn