DHKT

[Hỗ trợ truyền thông] Sử dụng cơ sở dữ liệu khoa học SagePub và Emerald Insights năm 2021-2022

25/01/2021
Kính gửi Quý Thầy Cô.


Trường Đại học Kinh tế được tham gia vào DỰ ÁN THƯ VIỆN DÙNG CHUNG (SAHEP) cho các trường Đại học khối ngành kinh tế trong cả nước, do Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội làm đầu mối. Dự án đang hoàn thiện để đi vào hoạt động. Hiện nay, hệ thống thư viện dùng chung đã có các Cơ sở dữ liệu điện tử cho các trường thành viên dùng thử trong 2 năm 2021 và 2022Rất mong quý Thầy/Cô & các em sinh viên khai thác một cách hiệu quả các cơ sở dữ liệu với đường link truy cập như sau:

Quý Thầy/Cô thông tin để truy cập, dùng thử cơ sở dữ liệu (lưu ý: sơ sở dữ liệu chỉ dùng trong IP nội bộ của Nhà trường).                                                                                                             
Theo yêu cầu của Ban Quản lý dự án, kính nhờ các Khoa triển khai đến tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên của Khoa sử dụng thử và ký tên xác nhận vào bảng BÁO CÁO THỬ NGHIỆM (trong link đính kèm) để Dự án có thể hoàn thành tốt, phục vụ tốt hơn cho tất cả các trường thành viên.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý Thầy/Cô.

Thông tin chi tiết, Quý Thầy Cô vui lòng liên hệ Thư viện Nhà trường: 0236-3950 114, email: thuvien@due.edu.vn

 

Trân trọng.

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn