DHKT

Nỗ lực nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ DUE

01/01/2021

Những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN đã đạt những thành quả nhất định, nhiều gương mặt giảng viên trẻ được giải thưởng nghiên cứu khoa học, có nhiều bài viết đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, tham gia nhiều tham luận chuyên sâu được đánh giá cao trong các buổi hội thảo. Góp phần vào sự thành công đó phải kể đến chủ trương và định hướng phát triển nhà khoa học trẻ của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chẳng hạn như việc đăng ký, thuyết minh, thực hiện và lập hội đồng đánh giá đề tài cấp cơ sở do trường Đại học Kinh tế quản lý là một bước đệm để các giảng viên trẻ hội nhập với các hoạt động nghiên cứu toàn cầu.


Nghiên cứu khoa học đã trở thành niềm đam mê của các nhà khoa học trẻ DUE

Trong năm 2020, đã có 11 đề tài cấp trường được nghiệm thu. Yêu cầu với các đề tài này là trong vòng 12 tháng, các nhà khoa học phải đáp ứng được các yêu cầu về đề tài nghiên cứu khoa học của nhà trường. Sản phẩm của các nhà nghiên cứu đã được đăng trên các tạp chí uy tín trong nước. Đặc biệt, chủ nhiệm đề tài ThS. Trương Thị Hiếu Hạnh (Khoa Thương mại điện tử) đã có 3 bài báo được đăng trên các tạp chí được đánh giá 1 điểm theo danh sách thông qua của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Đó là những kết quả của sự cố gắng nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, trau dồi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học để hỗ trợ, phục vụ cho quá trình giảng dạy ngày càng tốt hơn, đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ của nhà trường.

Giảng viên trẻ DUE tích cực tham gia nghiên cứu khoa học

Cũng chính nhờ những nền móng ban đầu này và chủ trương cử giảng viên đi đào tạo ở các nền giáo dục hàng đầu trong những năm vừa qua, số lượng công bố quốc tế của Nhà trường tăng cao với tổng số bài là 78. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng có 57 bài gửi Hội thảo quốc tế, 59 bài báo trong nước và 37 bài đăng kỷ yếu Hội thảo quốc gia. Thành tích nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ DUE đã được ghi nhận ở cấp thành phố và trung ương. Dựa trên kết quả này, 03 giảng viên là Phan Đình Anh, Sử Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Thiều Quang được nhận bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng về khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học - công nghệ năm 2019. Đây là hoạt động của UBND thành phố nhằm ghi nhận những nỗ lực của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cũng như khuyến khích và động viên tinh thần sáng tạo, nghiên cứu của các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, 8 giảng viên nhà trường đã được nhận khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bài báo đăng trong Tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Những thành tích mà các giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng đạt được sẽ là cơ hội để tiếp thu, phát huy các kết quả nghiên cứu và đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực tiễn, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Giảng viên trẻ báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học

Nhà trường từng bước xây dựng môi trường học thuật, tạo điều kiện cho giảng viên trong Trường tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học ở quy mô quốc gia và quốc tế. Trong năm học, Nhà trường đã tổ chức 5 Hội thảo quốc tế, 6 hội thảo quốc gia, 4 khóa tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học, khai thác cơ sở dữ liệu khoa học… cho giảng viên và sinh viên trong Trường. Từ tháng 8/2017, Nhà trường đã đầu tư xây dựng Phòng nghiên cứu hiện đại, trang bị các cơ sở dữ liệu cập nhật (Fiin Group, GSO,…) phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên trong Trường. Nhà trường cũng đưa vào sử dụng phần mềm kiểm tra Turnitin, góp phần nâng cao nhận thức về liêm chính trong khoa học; giảng dạy, đáp ứng các yêu cầu công bố khoa học theo quy định của quốc tế. Hoạt động Nhóm đọc (theory reading group) nhằm chia sẻ kiến thức khoa học, được sự ủng hộ và tham gia tích cực của cán bộ, giảng viên Nhà trường, với tổng số buổi sinh hoạt Nhóm đọc là 38. Bên cạnh đó, 6 giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo do giảng viên Nhà trường trực tiếp biên soạn và phát hành cũng góp phần đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên.

Thành viên Hội đồng nghiệm nghe báo cáo nghiệm thu đề tài

Đội ngũ giảng viên trẻ Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ hướng dẫn nghiên cứu khoa học, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Các đề tài nghiên cứu khoa học của nhà trường mang tính ứng dụng cao, có định hướng tốt, đặc biệt là trong việc hướng dẫn có sự liên kết với các đơn vị bên ngoài. Các giảng viên đã nỗ lực đăng ký, tuyển chọn để chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học phục vụ cho hoạt động giảng dạy chuyên môn và phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển nguồn học liệu của cơ sở đào tạo. Đồng thời, giảng viên nhà trường cũng đã có trách nhiệm và tích cực hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học - hướng dẫn làm đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học,...

Chủ tịch Hội đồng đóng góp ý kiến đề tài

Ngoài ra, giảng viên trẻ nhà trường luôn chủ động nghiên cứu, có trách nhiệm nghiên cứu và tích cực công bố kết quả nghiên cứu khoa học để vừa khẳng định năng lực cá nhân, vừa góp phần bổ sung nguồn học liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy của cơ sở đào tạo. Việc công bố kết quả nghiên cứu của giảng viên nhà trường không chỉ ở phạm vi trong nước, mà đã và đang hướng đến phạm vi quốc tế.

Đặc biệt, với sự hỗ trợ của nhà trường về hoạt động khoa học công nghệ, tạo dựng cơ sở dữ liệu với các đối tác trong và ngoài nước, trang bị phòng nghiên cứu, hỗ trợ công bố quốc tế kịp thời, từ đó đội ngũ giảng viên trẻ càng say mê nghiên cứu khoa học.

Giảng viên trẻ Sử Ngọc Diệp được UBND thành phố Đà Nẵng khen thưởng 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học - công nghệ năm 2019

Hi vọng trong thời gian tới, các giảng viên, sinh viên nhà trường sẽ tiếp tục kiên trì bền bỉ, không ngừng nỗ lực cho sự nghiệp khoa học, đóng góp sự phát triển hữu ích cho xã hội và sự phát triển chung của nhà trường.

Trung tâm CNTT&TT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn