DHKT

V/v lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quy định quản lý hoạt động KHCN của Đại học Đà Nẵng

13/11/2020

Kính gửi: Các Đơn vị trong toàn Trường.

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đã soạn thảo Quy định quản  hoạt động khoa học công nghệ của ĐHĐN (dự thảo kèm theo).

Thực hiện công văn số 3945/ĐHĐN-KHCNMT của Giám đốc Đại học Đà Nẵng ngày 11 tháng 11 năm 2020 về việc góp ý dự thảo Quy định quản  hoạt động KHCN của ĐHĐN, Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai góp ý cho dự thảo trên và gửi văn bản góp ý (bản mềm tại file đính kèm) về Phòng Khoa học & HTQT qua địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn  trước 3/12/2020 (Thứ Năm - lịch gia hạn mới).

Toàn văn thông báo và Bản dự thảo quy định QLKHCN của ĐHĐN tại đây

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn