DHKT

15 bài báo quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN được khen thưởng của Bộ GD&ĐT năm 2019

05/11/2020

Trong năm 2019, các giảng viên và nhà khoa học công tác tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã có rất nhiều bài nghiên cứu có chất lượng được đăng tải trong các Tạp chí khoa học uy tín trên thế giới. Trong số đó, có 15 bài báo vinh dự được Bộ GD&ĐT xét khen thưởng theo Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2020 về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2019.

Danh mục các bài báo được Bộ GD&ĐT khen thưởng năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN như sau:

 

STT

Tên bài báo

Tên tác giả

1

News media coverage and corporate leverage adjustments

Tung Lam Dang, Viet Anh Dang, Fariborz Moshirian, Lily Nguyen, Bohui Zhang

2

Liquidity shocks and institutional investors

Tung Lam Dang, Fariborz Moshirian, Bohui Zhang

3

Corporate governance and conglomerate diversification strategy – evidence from Vietnam

Nguyen Thi Xuan Trang

4

Bank capital regulation: How do Asian banks respond?

Quang Thi Thieu Nguyen, Christopher Gan, Zhaohua Li

5

Capital regulation and bank balance sheet adjustments: a simultaneous approach

Quang Thi Thieu Nguyen, Christopher Gan, Zhaohua Li

6

Capital regulation and bank capital ratio – introduction of a new measurement

Quang Thi Thieu Nguyen, Christopher Gan, Zhaohua Li

7

Credit Constraints on Farm Household Welfare in Rural China: Evidence from Fujian Province

Liqiong Lin, Weizhuo Wang, Christopher Gan, Quang T.T Nguyen

8

Rural Credit Constraint and Informal Rural Credit Accessibility in China

Liqiong Lin, Weizhuo Wang, Christopher Gan, David A. Cohen, Quang T.T Nguyen

9

Basel III: where should we go from here?

Quang Thi Thieu Nguyen

10

Coordinating contracts for VMI systems under manufacturer-CSR and retailer-marketing efforts

Phan Đình Anh, Võ thị lê Hoa, Lai Anh Ngọc, Nguyễn thị Lan Anh

11

Supply chain coordination under trade credit and retailer effort

Phan Đình Anh, Võ thị lê Hoa, Lai Anh Ngọc

12

Exploring The Prevalence And Factors Associated With Self-Reported Traffic Crashes Among App-Based Motorcycle Taxis In Vietnam

Duy QuyNguyen-Phuoc, Ha AnhNguyen, ChrisDe Gruyter, Diep NgocSu, Vinh Hoang Nguyen

13

Effects of perceived safety, involvement and perceived service quality on loyalty intention among ride-sourcing passengers

Diep Ngoc Su, Duy Quy Nguyen-Phuoc, Lester W Johnson

14

Effective Segmentation of Organic Food Consumers in Vietnam Using Food-related Lifestyles

Le Van Huy, Mai Thi Thao Chi, Antonio Lobo, Ninh Nguyen, Phan Hoang Long

15

Brand equity in a tourism destination: A case study of domestics tourists in Hoi An city, Vietnam

Vinh TrungTran,Nguyen PhucNguyen,Phuong Thi KimTran,Tuan NienTran,Thuan Thi PhuongHuynh

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn