DHKT

Hỗ trợ truyền thông: Thư mời viết bài Hội nghị Kinh doanh quốc tế của RMIT 2020

21/10/2020
Kính gửi Quý Thầy/Cô/Các nhà nghiên cứu, 

  

Trường Đại học RMIT Việt Nam kính gửi Thầy/Cô/Các nhà nghiên cứu thư mời viết bài Hội nghị chuyên đề và sách chuyên khảo “International Business in the Greater Mekong Subregion: Opportunities and Challenges in the New Context” (“Kinh doanh quốc tế ở Tiểu vùng Mekong mở rộng: Cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới”). Bài viết tham dự hội nghị sẽ được đưa vào sách chuyên khảo, dự kiến xuất bản bới Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Hội nghị do trường Đại học RMIT Việt Nam tổ chức với sự tham gia của các nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế. 

 Thông tin về hội nghị: 

1. Hình thức hội nghị: tổ chức online 

2. Ngày hội nghị (dự kiến): Ngày 16 tháng 12 năm 2020 

3. Chi phí tham dự hội nghị: Miễn phí 

4. Hạn nộp Tóm tắt bài viết (abstract): Ngày 27 tháng 10 năm 2020    

Tác giả vui lòng gửi Tóm tắt bài viết (abstract) cùng với CV của tác giả (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt). 

Ngôn ngữ bài viết: Tiếng Anh hoặc tiếng Việt 

5. Thông tin liên hệ: 

Mọi thông tin liên hệ về hội nghị và các câu hỏi liên quan, vui lòng gửi tới: 

Tiến sĩ John Walsh Email: john.walsh2@rmit.edu.vn 

Tiến sĩ Quyên Đặng Email: quyen.dangthao@rmit.edu.vn 

  

Thông tin chi tiết về hội nghị và bài viết, kính mời thầy/cô/các nhà nghiên cứu xem trong file đính kèm.

Mong thầy/cô/các nhà nghiên cứu quan tâm gửi bài viết tham dự hội nghị và sách chuyên khảo. 


Kính thư,

Tiến sĩ John Walsh

Trường Đại học RMIT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn