DHKT

UEH 2020 ICBF - Thông báo thời hạn nộp bài của Hội thảo quốc tế

09/07/2020

CALL FOR PAPERS

Kính gửi Quý Thầy/Cô/Anh/Chị,

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giao nhiệm vụ trực tiếp chủ trì tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế "The 2020 UEH International Conference on Business and Finance" vào ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2020 cho Viện Nghiên cứu kinh doanh. Đây là cơ hội để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, tài chính, kinh doanh, v.v. Những nghiên cứu được xét duyệt trong hội thảo sẽ có cơ hội được công bố trên các tạp chí lớn, có uy tín trong và ngoài nước.

Năm 2020, Hội thảo được bảo trợ bởi nhiều tạp chí uy tín trong và ngoài nước như: Journal of Economics Development (JED) - Tạp chí thuộc danh mục Scopus được xuất bản bởi Economic Research Institute - Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc), Journal of Behavioral and Experimental Finance - Tạp chí Scopus Q2 của NXB Elsevier, Asian Journal of Law and Economics - Tạp chí ISI do NXB De Gruyter phát hành, Journal for Global Business Advancement (JGBA) - Tạp chí Scopus của NXB Inderscience, Tạp chí Afro-Asian Journal of Finance and Accounting (AAJFA) - Tạp chí Scopus của NXB Inderscience, Tạp chí Emerging Markets Finance and Trade (EMFT) của NXB Taylor and Francis và chuỗi Book Series: Vietnam and the Global Economy được xuất bản bởi World Scientific Publisher - Singapore.


Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính nhờ Quý Thầy/Cô/Anh/Chị chia sẻ thông tin hội thảo rộng rãi để các Giảng viên, Nhà nghiên cứu, Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học của trường,... quan tâm có thể tham gia viết bài và tham dự Hội thảo. Đây là nhân tố quan trọng để góp phần làm nên sự thành công của Hội thảo.

Những mốc thời gian quan trọng:

  • 12/07/2020: Hạn cuối nộp bài
  • 15/07/2020: Thông báo kết quả phản biện
  • 19/07/2020: Hạn cuối đăng ký tham dự
  • 27,28/08/2020: Ngày diễn ra Hội thảo

Để biết thêm thông tin chi tiết Hội thảo, Quý Thầy/Cô/Anh/Chị vui lòng truy cập:
1. Trang website chính thức của Hội thảo: https://icbf2020.sciencesconf.org/  
2. Thông tin Hội thảo sẽ được thường xuyên cập nhật trên website của Viện Nghiên cứu kinh doanh-UEH: http://ibr.ueh.edu.vn/
3. Để được hỗ trợ thêm, vui lòng gửi email về hòm thư icbf@ueh.edu.vn.

Ban Tổ Chức trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được phản hồi hỗ trợ của Quý Thầy/Cô/Anh/Chị . 

Trân trọng
Ban Tổ chức Hội thảo
UEH 2020 ICBF


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn