DHKT

Thông báo thay đổi thời gian & địa điểm tổ chức Hội thảo quốc tế Thương mại & Phân phối - CODI 2020

20/02/2020
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT vừa nhận được thông báo của Ban tổ chức Hội thảo quốc tế Thương mại & Phân phối - CODI 2020 về việc thay đổi thời gian & địa điểm tổ chức Hội thảo, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức: ngày 10/04/2020
Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
Thời gian nhận bài viết: đến hết ngày 28/02/2020

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại đây.

Trân trọng!
P. KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn