DHKT

V/v phối hợp triển khai Đề án Tổ chức tổng kết, phổ biến và nhân rộng một số mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và doanh nghiệp

01/08/2019

Kính gửi Các Đơn vị.

Tiếp nhận công văn số 3582-CV/BKTTW của Ban Kinh tế - Ban Chấp hành Trung ương về việc phối hợp triển khai Đề án "Tổ chức tổng kết, phổ biến và nhân rộng một số mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và doanh nghiệp". (Chi tiết xem thêm tại đây), Nhà trường đề nghị các Đơn vị trong Trường:

- Đọc và góp ý chủ đề / nội dung nghiên cứu cho Đề án trên bằng văn bản, gửi về Phòng KH&HTQT (khoahoc@due.edu.vn) trước ngày 16/8/2019 (Thứ Sáu)

- Lĩnh vực liên quan đến kinh tế tổng hợp, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ...

Các ý kiến đóng góp của Quý Đơn vị sẽ được gửi đến Đại học Đà Nẵng và Ban Kinh tế để xem xét, phê duyệt và triển khai trên thực tế.

Kính đề nghị các Đơn vị quan tâm và triển khai thực hiện, gửi góp ý đúng thời hạn.

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQTNghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn