DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM HỌC 2016 - 2017

04/03/2017
 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Từ ngày 06/03/2017 đến ngày 12/03/2017

Năm học 2016 - 2017

 

THỨ/ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI - 06/03

7h00

Họp giao ban

Như quy định

Phòng họp giao ban

Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn

Mạnh Toàn

8h30

Lễ kí kết MOU với Đại học Kalasin,

Thái Lan

- ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo các Ban: KHCN&MT, CTHSSV;

- Trường ĐHBK: Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Trường ĐHKT: Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Trường ĐHNN:Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT; Đại diện Lãnh đạo Khoa Nhật-Hàn-Thái.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

14h00

Hội ý Ban Giám đốc

Ban Giám đốc

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

BA – 07/03

08h00

Trao đổi, thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

- Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

- Đại diện Phòng KH&HTQT.

 

Sở KH&CN tỉnh Kon Tum

Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

8h00

Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng

giáo dục Đại học Đà Nẵng năm 2017

- Các thành viên Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN theo QĐ số 454/QĐ-ĐHĐN ngày 10/02/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN theo QĐ số 455/QĐ-ĐHĐN ngày 10/02/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Đại biểu theo giấy mời.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

GS.TS.

Trần Văn Nam

16h00

Buổi Seminar của Nhóm TRT Tài chính.

Chủ đề:

“Does target corporate governance affect the acquirers’ ownership decisions? Evidence from Vietnam M&A market”.

Tác giả: Đặng Hữu Mẫn (UE-UD), Nguyễn Hòa Nhân (UE-UD), Lê Thùy Dung (NCS).

Báo cáo viên: Đặng Hữu Mẫn.

- Giảng viên Khoa Tài chính;

- Giảng viên, NCS, học viên cao học, và sinh viên có quan tâm.

Phòng E205

Trưởng Nhóm TRT Tài chính

TƯ - 08/03

08h00

Trao đổi, thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

- Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

- Đại diện Phòng KH&HTQT.

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

08h00

Họp AUN – Nhóm 2 – Ngành Quản trị kinh doanh

- Trưởng Khoa QTKD,

- Ban Thư ký và thành viên nhóm 2

Văn phòng Khoa QTKD

Trưởng Khoa QTKD

09h30

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

cấp Đại học Đà Nẵng

Theo Quyết định số 633/QĐ-ĐHĐN

ngày 24/02/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Hội đồng

15h30

Lễ kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/1910 – 08/03/2017)

- Đại biểu khách mời;

- Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐH Kinh tế và Chủ tịch các CĐBP;

- Toàn thể CBVC, NLĐ Nhà trường.

Sân trường (trước TT Đào tạo Bồi dưỡng)

Trưởng Ban Nữ công

NĂM – 09/03

07h00 - 17h00

Đón tiếp và làm việc với Đoàn giảng viên trường Đại học Khoa học Ứng dụng Westphalian (Đức) qua trao đổi trong khuôn khổ dự án Erasmus+ giữa hai trường.

- GS. Katrin Margaret Hansen, Phó Hiệu trưởng;

- GS. Verena Richelsen, Trưởng Khoa Marketing;

- Giảng viên Khoa Thương mại, Khoa Marketing;

- Đại diện Phòng Đào tạo, Đại diện Phòng KH&HTQT;

- Sinh viên Khoa Thương mại và Khoa Marketing.

Trường

Đại học Kinh tế

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

8h00-11h00

Tiếp CBVC, đoàn viên công đoàn

CBVC, đoàn viên công đoàn có nhu cầu.

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch

Công đoàn Trường

14h00

Mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc Dự án đầu tư và nâng cấp hệ thống thư viện của Trung tâm Thông tin Học liệu và các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHĐN

- Theo QĐ số 87/QĐ-ĐHĐN ngày 06/01/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Đại diện các nhà thầu tham gia dự thầu;

 

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

 

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

 

SÁU - 10/03

07h00 - 17h00

Đón tiếp và làm việc với Đoàn giảng viên trường Đại học Khoa học Ứng dụng Westphalian (Đức) qua trao đổi trong khuôn khổ dự án Erasmus+ giữa hai trường.

- GS. Katrin Margaret Hansen, Phó Hiệu trưởng;

- GS. Verena Richelsen, Trưởng Khoa Marketing;

- Giảng viên Khoa Thương mại, Khoa Marketing;

- Đại diện Phòng Đào tạo, Đại diện Phòng KH&HTQT;

- Sinh viên Khoa Thương mại và Khoa Marketing.

Trường

Đại học Kinh tế

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

08h00

Sinh hoạt nhóm đọc Bộ môn Kiểm toán

Chủ đề:" Xác định mức trọng yếu đối với đơn vị thành viên nhằm mục đích kiểm toán BCTC tập đoàn".

Người báo cáo: TS. Phạm Hoài Hương

Bộ môn Kiểm toán

 

Phòng E205

Trưởng

Bộ môn

Kiểm toán

08h00

Tiếp cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức có nhu cầu

Phòng

Giám đốc

Giám đốc ĐHĐN

09h00

Báo cáo tiến độ lần 4 đề tài tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm đề tài: Thầy Lê Dân

- Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

- Đại diện Phòng KH&HTQT;

- Ban chủ nhiệm đề tài;

- Lãnh đạo Sở KH&CN Tỉnh Quảng Nam;

Phòng họp giao ban

Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

16h30

Sinh hoạt Nhóm đọc Tư tưởng Hồ Chí Minh:

Chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bước đi và biện pháp tiến hành xây dựng CNXH ở Việt Nam”

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Phi Lê và

ThS. Lê Cần Tĩnh

- Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị;

- Giảng viên, NCS, học viên cao học và sinh viên có quan tâm.

 

 

Văn phòng Khoa

Kinh tế Chính trị

Trưởng

Nhóm đọc

Tư tưởng

Hồ Chí Minh

BẢY - 11/03

07h00 - 17h00

Đón tiếp và làm việc với Đoàn giảng viên trường Đại học Khoa học Ứng dụng Westphalian (Đức) qua trao đổi trong khuôn khổ dự án Erasmus+ giữa hai trường.

- GS. Katrin Margaret Hansen, Phó Hiệu trưởng;

- GS. Verena Richelsen, Trưởng Khoa Marketing;

- Giảng viên Khoa Thương mại, Khoa Marketing;

- Đại diện Phòng Đào tạo, Đại diện Phòng KH&HTQT;

- Sinh viên Khoa Thương mại và Khoa Marketing.

Trường

Đại học Kinh tế

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

08h30

Tiếp Tập đoàn Giáo dục GSM

(GSM USA Higher Education Fair Vietnam Spring 2017)

- ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo Khoa ĐTQT;

- Trường ĐHBK: Đại diện Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT;

- Trường ĐHKT, Trường ĐHSP: Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Trường CĐCN: Đại diện Lãnh đạo Phòng QLKH&HTQT;

- Trường CĐCNTT: Đại diện Lãnh đạo Phòng ĐT&NCKH;

- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Trưởng Phòng ĐT.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

CN – 12/03

07h30

(cả ngày)

Tư vấn và tham gia các gian hàng

trong ngày hội Tư vấn mùa thi

của Báo Thanh niên

- Ban tổ chức TVTS 2017;

- Ban ĐT, các CSGDĐHTV, đơn vị đào tạo trực thuộc, Đoàn TN ĐHĐN.

 

Tr. THCS Nguyễn Khuyến,

Số 2A, Đặng Xuân Bảng, Tp Đà Nẵng

Trưởng BTC

Tư vấn TS 2017

08h00

Tư vấn tuyển sinh

do Đại học Đà Nẵng tổ chức

- Ban tổ chức TVTS 2017;

- Ban ĐT, các CSGDĐHTV, đơn vị đào tạo trực thuộc.

 

Tr. THPT

Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng BTC

Tư vấn TS 2017

15h00

Tư vấn tuyển sinh

do Đại học Đà Nẵng tổ chức

- Ban tổ chức TVTS 2017;

- Ban ĐT, các CSGDĐHTV, đơn vị đào tạo trực thuộc.

Tr. THPT Trần Cao Vân, tỉnh Quảng Nam

Trưởng BTC

Tư vấn TS 2017

                                                                                                                                                                                          

 paykasa bozdurma
erotik film
alanya escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort

antalya escort

escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
escort artvin escort aydin