DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2021 – 2022

16/10/2021

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021

Năm học 2021 – 2022

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 18/10

8h00

Lễ Khai giảng năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

- Trường ĐHKT: Theo Thông báo số 1215/TB-ĐHKT ngày 15/10/2021;

- Đại biểu theo Giấy mời

Trực tuyến, Hội trường A Trường ĐHKT

Hiệu trưởng Trường ĐHKT

BA – 19/10

8h00

Họp bàn công tác tổ chức Hội thảo quốc tế Trí tuệ kinh doanh 2021 (Computing4Human-2021)

- Đại diện Ban giám hiệu: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa Thương mại điện tử;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa Thống kê - Tin học;

- Đại diện Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Đại diện Phòng Cơ sở vật chất;

- Đại diện Trung tâm CNTT&TT;

- Đại diện Ban nội dung và Thư ký Hội thảo;

- Đại diện Phòng KH&HTQT

Phòng họp giao ban

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

8h45

Lễ khai giảng năm học 2021-2022

Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

- Theo Kế hoạch số 2526/KH-ĐHBK ngày 11/10/2021;

- Đại biểu theo Giấy mời

Trực tuyến

Hiệu trưởng

Trường ĐHBK

10h00

Họp xét hỗ trợ đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

- BTV Công đoàn ĐHĐN;

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở

Họp trực tuyến

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

13h45

Hội nghị tổng kết chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giải đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Mã số: KX.01/16-20.

- Ban chủ nhiệm đề tài KX.01/16-20;

- Các điểm cầu: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Học viên Chính trị Khu vực III, Đại học Cần Thơ, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên;

-Trường ĐHKT: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Phòng, Khoa và Trung tâm;

- Đại biểu theo giấy mời

Phòng họp E101

 

Ban chủ nhiệm đề tài KX.01/16-20

14h00

Giao ban công tác Cơ sở vật chất về rà soát, thực hiện Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2021. Định hướng xây dựng kế hoạch đầu tư CSVC năm 2022

- ĐHĐN: Ban QLCSVC&ĐT: Lãnh đạo và chuyên viên; Đại diện Lãnh đạo VP;

- Các trường ĐHTV: Trưởng Phòng CSVC;

- Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược, Khoa GDTC, Khoa GDQP&AN, Trung tâm PTPM, Trung tâm ĐTTX: Trưởng Phòng/Tổ CSVC

Hội trường

41 Lê Duẩn

Phó Trưởng Ban QLCSVC&ĐT

TS. Đoàn Anh Tuấn

TƯ – 20/10

15h00

 

Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Vinh danh nữ Tân Tiến sĩ

- Đại biểu mời;

- Theo Kế hoạch số 37/KH-CĐĐHKT, ngày 08/10/2021 của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế

Trực tuyến

Ban Tổ chức

16h00

Họp Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo từ xa lớp DD22.1CEM (ngành Kỹ thuật công trình xây dựng) của ĐHĐN mở tại Trường CĐ GTVT Trung ương VI

Theo QĐ số 3519/QĐ-ĐHĐN ngày 14/10/2021 của Giám đốc ĐHĐN

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Lê Thành Bắc

17h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học

ngành Ngôn ngữ Anh (Đào tạo từ xa)

Theo QĐ số 3423/QĐ-ĐHĐN ngày 11/10/2021 của Giám đốc ĐHĐN

Họp trực tuyến

Giám đốc ĐHĐN

NĂM – 21/10

9h00

Họp xét thôi học sinh viên hệ vừa làm vừa học

- Đại diện Ban Giám hiệu: PGS.TS. Lê Văn Huy;

- Đại diện lãnh đạo các Phòng: CTSV, Đào tạo, Khảo thí & ĐBCLGD, KH-TC, TT-PC;

- Đai diện BCN Khoa: Kế toán, Luật

Phòng họp giao ban

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Lê Văn Huy

 

15h00

Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Kinh tế với chủ đề:

Chủ đề: “Chính sách quản lý công ty đa quốc gia trong giai đoạn hiện nay”

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Mạnh Hiếu

Link họp: https://meet.google.com/bnm-oqfm-psr?pli=1&authuser=1

- Giảng viên Khoa Kinh tế;

- Các giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên có quan tâm

Họp trực tuyến

 

 

 

Trưởng nhóm đọc Khoa Kinh tế

SÁU – 22/10

7h30

Hội đồng xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐHĐN” năm học 2020 – 2021

- Theo QĐ số 3500/QĐ-ĐHĐN ngày 13/10/2021 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các sinh viên thực hiện đề tài

HĐ Họp tại

Hội trường ĐHĐN; SV báo cáo online qua zoom

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Lê Quang Sơn

8h00

UBKT Thành ủy Đà Nẵng làm việc với UBKT Đảng ủy ĐHĐN

Như bên

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

UBKT Thành ủy Đà Nẵng

14h00

UBKT Thành ủy Đà Nẵng làm việc với BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

UBKT Thành ủy Đà Nẵng

15h00

(tạm hoãn)

Sinh hoạt nhóm đọc Khoa Kế toán chủ đề: Đo lường công bố thông tin tường thuật của các doanh nghiệp (MEASURING CORPORATE NARRATIVE DISCLOSURE)

- Giảng viên Khoa Kế toán;

- Các giảng viên, học viên SĐH và sinh viên có quan tâm

 

Họp trực tuyến

Trưởng Nhóm đọc Khoa Kế toán

BẢY – 23/10

6h45

Thi tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học

Theo Quyết định

- TTGDTX Bình Định;
- Phân hiệu Trường ĐH Lâm nghiệp tại Gia Lai;
- Trường Trung cấp Đắk Lắk;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Chủ tịch Hội đồng

8h00

Hội đồng đánh giá đề cương luận văn Thạc sĩ của Khoa Kế toán

 

Các thành viên Hội đồng

 

Họp trực tuyến

Trưởng khoa Khoa

Kế toán

8h00

Tọa đàm khoa học “Tác động của Covid-19 đến các doanh nghiệp – Góc nhìn từ doanh nghiệp khu vực miền Trung”

- BTC Tọa đàm;

- Đơn vị đồng tổ chức: Trường Đại học Nha Trang, Hội khoa học Kinh tế thành phố Đà Nẵng;

-Trường ĐHKT: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Phòng, Khoa và Trung tâm;

- Đại biểu theo giấy mời;

- Giảng viên, nhà khoa học có quan tâm

Họp trực tuyến

Ban Tổ chức Tọa đàm

8h30 -10h30

Sinh hoạt nhóm đọc Khoa Du lịch

Chủ đề: “Basic guidelines for literature review”

Báo cáo viên: ThS. Trần Thị Kim Phương.

Tại link Google meeting:

https://meet.google.com/iif-rfjo-pwj

Or dial: (US) +1 240-816-0025 PIN: 496 964 821#

Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên quan tâm

Họp trực tuyến

ThS. Trần Thị Kim Phương

16h00

Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Marketing với chủ đề:

Chủ đề: “Extracurricular activities in business education: conception and practicality”

Báo cáo viên: TS. Trương Trần Trâm Anh

- Giảng viên Khoa Marketing;

- Các giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên có quan tâm

Họp trực tuyến

 

 

 

Trưởng nhóm đọc Khoa Marketing

18h00

Chung kết cuộc thi Tiếng Anh trong Sinh viên năm 2021 khu vực Đà Nẵng

- BTV Đoàn TN, BTK HSV ĐHĐN;

- Top 30 thí sinh dự thi;

- Đại biểu có giấy mời

Trực tuyến

(Hội trường)

Bí thư Đoàn TN ĐHĐN

CN – 24/10

Cả ngày

Thi tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học

Cán bộ tham gia công tác coi thi, chấm thi

Trực tuyến

Trưởng Ban Coi thi

PGS. TS.

Nguyễn Văn Long

6h45

Thi tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học

Theo Quyết định

- TTGDTX Bình Định;
- Phân hiệu Trường ĐH Lâm nghiệp tại Gia Lai;
- Trường Trung cấp Đắk Lắk;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Chủ tịch Hội đồng