DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2021 – 2022

09/10/2021

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

Năm học 2021 – 2022

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 11/10

8h00-10h00

Họp Hội đồng Tự đánh giá Trường

Hội đồng Tự đánh giá theo Quyết định số 691/QĐ-ĐHKT ngày 29/4/2021 của Hiệu trưởng

Phòng họp E101

Chủ tịch Hội đồng TĐG

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

14h00

Sinh hoạt nhóm đọc Khoa Ngân hàng với chủ đề: Nâng cao tính bền vững của chuỗi cung ứng thông qua tài trợ chuỗi cung ứng.

Báo cáo viên: TS. Phan Đình Anh

- Giảng viên Khoa Ngân hàng;

- Các giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên có quan tâm

 

Họp trực tuyến

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Ngọc Anh

18h30-21h00

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa – Khóa tuyển sinh 2021 (đợt bổ sung)

Ban Coi thi, Ban thư ký Hội đồng thi

Trực tuyến

Chủ tịch

Hội đồng

BA – 12/10

8h30

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn

năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

- Theo Công văn số 115/CĐĐHĐN-VP ngày 04/10/2021 của Công đoàn ĐHĐN;

- Đại biểu mời

Hội nghị

trực tuyến

-Điểm cầu ĐHKT: Phòng họp E101

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

14h00

Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Hợp tác Quốc tế năm học 2020-2021 và Phương hướng hoạt động năm học 2021-2022

Tại link Google Meeting: https://meet.google.com/sge-rjfp-wam

- Theo giấy mời;

- Đại diện BGH: Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị

 

Họp trực tuyến

 

Phó Hiệu trưởng PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh

14h30

Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Luật với chủ đề:

Chủ đề: “Ứng dụng Chính phủ điện tử trong tình hình dịch bệnh Covid-19”

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Thị Hồng Phượng.

Tại link Google Meeting:

http://meet.google.com/uks-nopj-uvr

- Giảng viên Khoa Luật;

- Các giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên có quan tâm

Họp trực tuyến

 

 

Trưởng nhóm đọc BM Luật HC-NN

TƯ – 13/10

8h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

Như bên

VP Công đoàn

P. 302-Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

9h00

Họp trực tuyến với RMIT University (Úc)

- Cô Louise Ballard, Chuyên viên dự án;

- PGS. TS. Đoàn Ngọc Phi Anh, Trưởng Phòng Đào tạo;

- PGS. TS. Đặng Hữu Mẫn, Trưởng Phòng KH&HTQT

Họp trực tuyến

Lãnh đạo Phòng KH&HTQT

14h30

Thực hiện quy trình bổ nhiệm nhân sự Trưởng bộ môn Khoa Luật (Bước 2)

Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Luật

Phòng họp E101

Bí thư Chi bộ Khoa Luật

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học

ngành Ngôn ngữ Anh (đào tạo từ xa)

Theo QĐ số 3328/QĐ-ĐHĐN ngày 01/10/2021 của Giám đốc ĐHĐN

Họp

trực tuyến

Giám đốc ĐHĐN

NĂM – 14/10

8h00

Lễ khai giảng khóa 1 năm học 2021-2022 của Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh

- Khoa GDQPAN: Toàn thể CBVC;

- Đại biểu khách mời

Trực tuyến

Trưởng Khoa GDQP&AN

8h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm nhân sự Trưởng bộ môn Khoa Luật (Bước 3)

- Ban Thường vụ Đảng uỷ trường

- Khoa Luật: toàn thể giảng viên đã được bổ nhiệm ngạch của Bộ môn Luật Hành chính nhà nước và giảng viên làm việc tại các phòng, trung tâm, thư viện thuộc trường và tại các văn phòng, ban chức năng, trung tâm thuộc ĐHĐN có sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Luật HCNN

Phòng họp E101

Ban Thường vụ Đảng uỷ

8h30

Họp bàn công tác tổ chức Hội thảo quốc tế Trí tuệ kinh doanh 2021 (Computing4Human-2021)

- Đại diện Ban giám hiệu: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa Thương mại điện tử;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa Thống kê - Tin học;

- Đại diện Trung tâm CNTT&TT;

- Đại diện Ban nội dung và Thư ký Hội thảo;

- Đại diện Phòng KH&HTQT

Họp online qua Google meet

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

9h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm nhân sự Trưởng bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành (Bước 2)

-Ban Thường vụ Đảng uỷ trường

-Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành: toàn thể giảng viên đã được bổ nhiệm ngạch và giảng viên làm việc tại các phòng, trung tâm, thư viện thuộc trường và tại các văn phòng, ban chức năng, trung tâm thuộc ĐHĐN có sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn

Phòng họp E101

Ban Thường vụ Đảng uỷ

9h00

Lễ ký kết trực tuyến biên bản hợp tác với

Đại học Tunku Abdul Rahman (UTAR)

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo Ban HTQT;

- Trường ĐHKT: Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT

Phòng 0805 Khu B

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Lê Quang Sơn

9h30

Họp Đảng uỷ Trường

Đảng ủy viên

Phòng họp E101

Bí thư Đảng uỷ

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu

Phòng Tiếp công dân (B10.03, khu B)

PGĐ ĐHĐN

PGS. TS.

Ngô Văn Dưỡng

15h00

Hội nghị liên tịch giữa BTV Đảng ủy ĐHĐN với BTV Đoàn Thanh niên ĐHĐN

- Như bên;

- Mời: Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN

Hội trường

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

SÁU – 15/10

7h30 - 9h30

Sinh hoạt nhóm đọc Khoa Du lịch

Chủ đề: “Basic guidelines for literature review”

Báo cáo viên: ThS. Trần Thị Kim Phương.

Tại link Google meeting:

https://meet.google.com/tnh-retz-gw

Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên quan tâm

Họp trực tuyến

ThS. Trần Thị Kim Phương

8h30

Họp góp ý Nghị quyết Chuyên đề của Đảng ủy ĐHĐN về định hướng và giải pháp thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo tại ĐHĐN

- ĐHĐN: Thường trực Đảng ủy ĐHĐN, PGĐ Lê Quang Sơn; Chánh VP; Chánh VP Đảng ủy; Trưởng các Ban: KHCN&MT, TCCB, ĐBCLGD; Viện trưởng Viện KHCNTT;

- Đại biểu theo Giấy mời

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

8h30

Thực hiện quy trình bổ nhiệm nhân sự Trưởng bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành (Bước 4)

-Ban Thường vụ Đảng uỷ trường

-Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành: toàn thể giảng viên đã được bổ nhiệm ngạch và giảng viên làm việc tại các phòng, trung tâm, thư viện thuộc trường và tại các văn phòng, ban chức năng, trung tâm thuộc ĐHĐN có sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn

Phòng họp E101

Ban Thường vụ Đảng uỷ

9h00

Lễ Khai giảng năm học 2021-2022

Trường Đại học Ngoại ngữ

- Đại biểu mời;

- Theo Thông báo số 1169/TB-ĐHNN ngày 21/9/2021 của Trường ĐHNN

Trực tuyến

Hiệu trưởng Trường ĐHNN

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của

NCS Võ Thiện Chín, Ngành: Kinh tế phát triển, Mã số: 62.31.01.05

- Theo QĐ 2517/QĐ-ĐHĐN ngày 13/7/2021 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

GS.TS.

Trương Bá Thanh

14h00

(thay cho 14h00 ngày 13/10)

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Theo Quyết định

Phòng họp E101

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp xét điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Lê Thùy Dung khóa K32 chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

- Ban Giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo các phòng: Phòng Đào tạo, CTSV, Khảo thí & ĐBCLGD, Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra - Pháp chế và phòng Khoa học & HTQT;
- Lãnh đạo và giáo vụ SĐH khoa Tài chính - Ngân hàng

Phòng họp E101

Hiệu trưởng
PGS.TS.
Nguyễn Mạnh Toàn

15h00

Họp trực tuyến với Ghent University (Bỉ)

Tại link Google Meeting: https://meet.gogle.com/rcy-visd-gzn

- GS. Michael Frommel, Giáo sư Tài chính;

- TS. Jean Dhont, điều phối viên Văn phòng Quan hệ Quốc tế;

- PGS. TS. Đoàn Ngọc Phi Anh, Trưởng Phòng Đào tạo;

- PGS. TS. Đặng Hữu Mẫn, Trưởng Phòng KH&HTQT

Họp trực tuyến

 

Lãnh đạo Phòng KH&HTQT

BẢY – 16/10

14h30

Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Tọa đàm với chủ đề “Nữ cán bộ, viên chức với những trải nghiệm học thuật trong tình hình dịch Covid-19”

- Theo Công văn số 113/CĐĐHĐN-VP ngày 04/10/2021 của Công đoàn ĐHĐN;

- Đại biểu mời

Trực tuyến

Trưởng Ban

Nữ công Công đoàn ĐHĐN

CN – 17/10

6h45-17h30

Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho SV

Hội đồng thi

Trực tuyến

Trường ĐH Ngoại ngữ