DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2021 – 2022

25/09/2021

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021

Năm học 2021 – 2022

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 27/09

 

 

 

 

 

BA – 28/09

15h00

Họp triển khai công tác Hội và phong trào Sinh viên đầu năm học

Ban thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN

Họp

trực tuyến

Chủ tịch

Hội SV- ĐHĐN

TƯ – 29/09

8h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp và cấp bằng Tiến sĩ

Theo Quyết định

Họp

trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

9h00

Xét thôi học Học viên cao học

 

- Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế: PGS.TS Lê Văn Huy;

- Đại diện lãnh đạo phòng Công tác Sinh viên, Phòng Đào tạo, Thanh tra pháp chế, Khảo thí &ĐBCLGD, Kế hoạch tài chính, thư viện;

- Đại diện lãnh đạo và giáo vụ sau đại học Khoa Quản trị kinh doanh, Kế toán, Ngân hàng, Kinh tế

Trực tuyến qua Zoom

Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Lê Văn Huy

13h30

Báo cáo tiến độ NCS Khoa Kế toán

Các thành viên Hội đồng

 

Họp trực tuyến

Trưởng khoa Khoa Kế toán

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức, đảng viên có nhu cầu

Như bên

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy-

Giám đốc ĐHĐN

15h00

Phiên họp chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Hội thảo đồng thiết kế Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học do USAID tài trợ

- ĐHĐN: Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; PGĐ Lê Quang Sơn; Chánh VP; Trưởng các Ban: KHTC, HTQT, TCCB, ĐBCLGD;

- Các Trường ĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

- Viện VNUK: Viện trưởng;

- Khoa Y Dược: Trưởng khoa

Họp

trực tuyến

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Lê Quang Sơn

15h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: Nghiên cứu đặc điểm của kiểm toán viên ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán các công ty niêm yết ở Việt Nam, mã số: B2018-ĐN07-02

- Theo QĐ số 53/QĐ-QKHCN ngày 27/8/2021 của Giám đốc Quỹ Phát triển KHCN ĐHĐN;

- Ban chủ nhiệm đề tài

Họp

trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng GS.TS.

Trương Bá Thanh

NĂM – 30/09

13h30

Nhóm đọc Khoa Quản trị Kinh doanh

Chủ đề:Kinh nghiệm viết Đặc tả Chương trình đào tạo và Syllabus theo chuẩn AUN.

Người báo cáo: TS. Lê Thị Minh Hằng.

Link: https://meet.google.com/gom-qaoc-hxa

Thành viên nhóm đọc và các giảng viên có quan tâm

Trực tuyến

GS. TS. Nguyễn Trường Sơn

14h00

Họp BTV Công đoàn ĐHĐN

Như bên

Họp

trực tuyến

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

15h00

Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU và nghiệp vụ công tác tổ chức đảng,

đảng viên năm 2021

- Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Thành ủy;
- Đảng ủy ĐHĐN: Đại diện Thường trực; lãnh đạo và chuyên viên VPĐU;

- Đảng ủy Trường ĐHKT, Trường ĐHNN: Đại diện Thường trực; chuyên viên VPĐU

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Đoàn kiểm tra

15h00

Họp BTV Công đoàn ĐHĐN mở rộng

- Như bên;

- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các công đoàn cơ sở

Họp

trực tuyến

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

SÁU – 01/10

8h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế

Theo Quyết định

Họp

trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng

8h00

Hội thảo đồng thiết kế nội dung “Đổi mới Quản trị” trong khuôn khổ xây dựng khung chương trình Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học do USAID tài trợ

- ĐHĐN: Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; PGĐ Lê Quang Sơn; Chánh VP; Trưởng các Ban: KHTC, HTQT, TCCB, ĐBCLGD;

- Các Trường ĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;
- Viện VNUK: Viện trưởng;

- Khoa Y Dược: Trưởng khoa

Họp

trực tuyến

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Lê Quang Sơn

14h00

Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường của NCS Nguyễn Đăng Đức ngành Kinh tế phát triển, Mã số 62310105

Theo Quyết định, NCS và các cá nhân có quan tâm

Trực tuyến qua Zoom meeting

Chủ tịch Hội đồng

15h30

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN

- Như bên;

- UBKT Công đoàn ĐHĐN

Họp

trực tuyến

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

BẢY – 02/10

 

 

 

 

 

CN – 03/10