DHKT

  • Giới thiệu chuyên ngành Kinh tế đầu tư

    Chương trình đại học chuyên ngành Kinh tế Đầu tư được thành lập năm 1991 nhằm mục đích trang bị cho người học kiến ​​thức và kỹ năng để hiểu và tham gia vào hoạt động đầu tư phát triển.

    Chương trình này được áp dụng bằng hệ thống đào tạo tín chỉ với 134 tín chỉ bao gồm các khối kiến thức đại cương, khối kiến thức ngành và khối kiến thức chuyên ngành. Chương trình giảng dạy được thiết kế theo một lộ trình linh hoạt cho phép sinh viên tự lên kế hoạch học tập và hoàn thành chương trình từ 3 đến 6 năm.

    Bằng Cử nhân về Kinh tế Đầu tư tạo ra một nền tảng vững chắc để sinh viên có thể làm việc trong các hoạt động chuyên về đầu tư phát triển; ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, giao tiếp để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường vĩ mô và vi mô đồng thời đảm bảo khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

    Chúng tôi rất tự hào về kết quả học tập và các hoạt động ngoại khóa của sinh viên. Với những kiến thức chuyên môn tốt và kỹ năng cần thiết được trang bị trong quá trình học tập, rất nhiều sinh viên Khoa Kinh tế chuyên ngành Kinh tế Đầu tư đã thành đạt trong công việc sau khi tốt nghiệp và có nhiều cơ hội học tập nâng cao trình độ ở các bậc sau đại học trong và ngoài nước.