DHKT

Liên Hệ

 • THÔNG TIN LIÊN HỆ

    10/12/2021

  Văn phòng Khoa Kinh tế

  Địa chỉ: Phòng 704 - Tòa nhà đa năng - 71 Ngũ Hành Sơn - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

  Điện thoại: 0236. 3836923 (giờ hành chính gặp cô Hòa - Giáo vụ khoa)  Trưởng Khoa

  TS. Lê Bảo

  Điện thoại: 0905.163.256

  Email: lebaoktdn@gmail.com

1