DHKT

BÁO CÁO CẤP KHOA ĐỀ TÀI NCKH CƠ SỞ NĂM 2021

14/11/2021

Vào chiều ngày 12/11/2021, Khoa Kinh tế tổ chức Báo cáo cấp khoa cho 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của GV Trần Thị Thuý Ngọc và TS. Nguyễn Hữu Nguyên Xuân.

Tại buổi báo cáo, các chủ nhiệm đề tài đã trình bày những kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu, và lắng nghe những ý kiến đóng góp từ các thầy cô trong Hội đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Báo cáo.