DHKT

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa 2019 - 2020

17/06/2020

Khoa Kinh tế đã tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa hoc cấp cơ sở năm học 2019 - 2020, cụ thể

 

Thời gian: 7h30-11h30 ngày 11/6/2020 (Thứ Năm)

Địa điểm: E204, Khu Giảng đường E, Trường Đại học Kinh tế

Hội đồng đánh giá được thành lập theo QĐ số 723 ngày 28/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Danh sách đề tài bảo vệ Hội nghị SVNCKH cấp Khoa: 03 đề tài

Tham gia buổi bảo vệ là phần tài trợ cho các nhóm nghiên cứu sinh viên khoa của các thế hệ cựu sinh viên Khoa.

Sau buổi bảo vệ, hai đề tài đã được chọn để tham gia cấp trường trong thời gian tới. Chúc các nhóm giữ vững lửa nhiệt huyết trong nghiên cứu và đạt thành tích cao trong thời gian tới. Sau đây là một vài hình ảnh về buổi bảo vệ.