DHKT

Thông báo về việc đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Kinh tế năm học 2019-2020

10/09/2019

Để thúc đẩy và tạo cơ hội cho sinh viên có điều kiện tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học hướng đến Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo đến các Khoa và toàn thể sinh viên về việc đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên gồm một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia nghiên cứu thực hiện đề tài là những sinh viên hệ chính quy, có học lực từ khá trở lên, có tư cách đạo đức tốt, đang theo học và thuộc diện quản lý của Nhà trường vào thời điểm đăng ký (từ K41 đến K45).

2. Lĩnh vực nghiên cứu

Sinh viên đăng ký tham gia nghiên cứu đề tài theo các nhóm lĩnh vực sau đây:

2.1. Kinh tế và Kinh doanh 1 (KD1): Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công.

2.2. Kinh tế và Kinh doanh 2 (KD2): Kinh tế phát triển, Kinh tế lao động, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Kinh tế chính trị, Luật kinh tế, Marketing, Ngoại thương, Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị tài chính, Thống kê kinh tế xã hội, Thương mại điện tử.

2.3. Khoa học xã hội (XH): Luật học, Quản lý nhà nước.

2.4. Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (KT3)Quản trị hệ thống thông tin, Tin học quản lý.

3. Triển khai thực hiện đề tài

Sinh viên đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 5 sinh viên/nhóm) và nộp Phiếu đăng ký (Mẫu 1) về Khoa chuyên ngành trước ngày 01/10/2019.

Khoa chuyên ngành tập hợp Phiếu đăng ký, lập Danh sách đề tài và phân công giáo viên hướng dẫn (Mẫu 2) (tối đa 2 đề tài/1GVHD/1 đợt) gửi về Nhà trường thông qua Phòng Khoa học & HTQT trước ngày 08/10/2019. 
Chi tiết vui lòng xem tiếp tại file đính kèm   
Trân trọng!