DHKT

  • MỤC TIÊU - SỨ MỆNH

    Mục tiêu và sứ mệnh

    Nhận thức được yêu cầu khắc khe từ phía xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế, trong thời gian tới Khoa nỗ lực không ngừng đổi mới hoạt động giảng dạy theo hướng mềm dẻo và tiếp cận thực tế, đảm bảo cho người học những kiến thức và kỹ năng để tự học, tự nghiên cứu, tự hoàn thiện để thích nghi tốt với môi trường việc làm đang có nhiều thay đổi; cố gắng thiết lập ngày càng nhiều mối quan hệ với các cơ quan công quyền, các doanh nghiệp, các tổ chức đào tạo, các cá nhân để phát triển hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của mình, đóng góp cho sự phát triển chung của Nhà trường và xã hội.

    Khoa cam kết lấy người học làm trung tâm, tôn trọng khách hàng, tôn trọng đối tác, tôn trọng cá nhân, hợp tác, chia sẻ, công bằng, minh bạch và luôn đổi mới để thích nghi với đòi hỏi ngày càng cao và đa dạng của cộng đồng xã hội.

    Hy vọng Khoa Thương mại là điểm đến của các em học sinh tốt nghiệp phổ thông, là nơi đáng tin cậy để các bậc phụ huynh quan tâm lựa chọn làm nơi học tập của con em mình.