DHKT

  • KHOA THƯƠNG MẠI - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

    Khoa Thương mại tiền thân là Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (năm 1975); sau đó được tổ chức lại thành khoa Công Thương (năm 1985), thuộc Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Đến cuối năm 1995, Khoa Thương Mại – Du lịch được thành lập, là một khoa độc lập của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đà Nẵng. Do nhu cầu phát triển và mở rộng, Khoa Thương Mại đã được tách ra trên cơ sở khoa Thương Mại – Du lịch vào năm 2012; và là một trong 12 khoa của trường Đại học Kinh Tế. Trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và trưởng thành, Khoa đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng, đóng góp cho sự phát triển chung của Trường về giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển cộng đồng.