DHKT

 • Thông điệp Trưởng Khoa

  Là một Khoa truyền thống của thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Khoa Thương mại phải liên tục đổi mới và thực hiện một chiến lược phát triển phù hợp để trở thành nơi đào tạo có uy tín và chất lượng. Khoa Thương mại cần không ngừng đổi mới hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học để thích ứng với đòi hỏi ngày càng cao và đa dạng của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh như vậy:

  Khoa Thương mại cam kết lấy người học làm trung tâm, tôn trọng khách hàng, tôn trọng đối tác, tôn trọng cá nhân, hợp tác, chia sẻ, công bằng, minh bạch và luôn đổi mới nhằm phát triển tri thức, đóng góp vào sự phát triển của Nhà trường, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

  Trải qua thời gian xây dựng và trưởng thành, Khoa đã có hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành Ngoại thương và Thương mại có kiến thức chuyên môn và khả năng nghề nghiệp, đảm nhận các vị trí công việc khác nhau trong các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều người trong số họ có sự phát triển nghề nghiệp thành công, hiện đang giữ các vị trí quản lý quan trọng. Để thực hiện nhiệm vụ như vậy, Khoa luôn có một đội ngũ giảng viên có lương tâm, nhiệt tình, yêu nghề, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, năng động và đổi mới. Hơn nữa, chương trình đào tạo được thiết kế, cập nhật định kỳ thông qua tham khảo các chương trình và nội dung đào tạo có chất lượng của các trường đại học lớn ở trong và ngoài nước và điều chỉnh cho phù hợp với đòi hỏi thực tế của thị trường lao động.

  Các chương trình đào tạo của Khoa được phát triển có dựa vào sự tham vấn của cộng đồng doanh nghiệp và cựu sinh viên. Chính các doanh nghiệp và cựu sinh viên cũng hỗ trợ chúng tôi thực hiện hoạt động thực tập và nghiên cứu khoa học, góp phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức tích lũy vào hoạt động thực tiễn. Tham gia hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học tập trung vào chủ đề thương mại và kinh doanh quốc tế đã và đang cho phép chúng tôi thiết lập và duy trì quan hệ với các giới công quyền, tổ chức nghiên cứu và các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường toàn cầu.

  Hy vọng Khoa Thương mại là nơi học tập đáng tin cậy cho sinh viên, học viên lựa chọn và đối tác có năng lực cho các doanh nghiệp và tổ chức quan tâm, chia sẻ và phát triển tri thức.

  TS. Nguyễn Trung Kiên

  Trưởng Khoa Thương mại