DHKT

CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SỸ LÊ DIÊN TUẤN

28/02/2017

Khoa Thống kê – Tin học, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trân trọng chúc mừng Tân TS. Lê Diên Tuấn đã hoàn thành chương

trình tiến sỹ từ Trường Đại học Wollongong – Australia

Với đề tài: “Broker-based trade allocation in market-based multi-agent environments - Sự điều phối giao dịch giữa người mua và người bán dựa

vào trung gian (broker) ở trong môi trường đa tác tử thông qua thị trường”


(Tân TS. LÊ DIÊN TUẤN)

 
Ngoài luận án, trong suốt thời gian làm NCS tại trường Đại học Wollongong, Australia, TS. Lê Diên Tuấn đã hoàn thành 5 bài báo đăng ở hội thảo quốc tế và 1 bài báo đăng ở tạp chí chuyên khoa cùng với GS.TS. Minjie Zhang và TS. FenghuiRen:

1. Dien Tuan Le, Minjie Zhang and FenghuiRen, A Multi-Criteria Group Based Matching Approach of Buyers and Sellers Through a Broker in Open E-marketplaces. In Post-Proceedings of the Ninth International Workshop on Agent-based Complex Automated Negotiations (ACAN2016).

2. Dien Tuan Le, FenghuiRen and Minjie Zhang, Membership Function Based Matching Approach of Buyers and Sellers through a Broker in Open E-Marketplace. In Post-Proceedings of International Joint Agents Workshop and Symposium (IJAWS 2015).

3. Dien Tuan Le, Minjie Zhang and FenghuiRen, A Broker-Based Optimal Matching Approach of Buyers and Sellers for Multi-Attribute Exchanges in Open Markets. In Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC), pp. 563-568, 2015.

4. Dien Tuan Le, Minjie Zhang, FenghuiRen and XudongLuo, A Regression - Based Approach for Threshold Selections of Support and Confidence in Association Rule Mining, International Journal of Computers and their applications (IJCA), Vol. 22, No. 2, June 2015.

5. Dien Tuan Le, Minjie Zhang and FenghuiRen, A Relaxation Strategy with Fuzzy Constraints for Supplier Selection in a Power Market. In Post-Proceedings of the International Workshop on Smart Simulation and Modeling in Complex Systems (IJCAI 2013), Vol. 564, pp. 83-97, 2015.

6. Dien Tuan Le, FenghuiRen and Minjie Zhang, A Regression-Based Approach for Improving the Association Rule Mining through Predicting the Number of Rules on General Datasets, PRICAI2012, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7458, pp. 229-240, 2012.

Từ năng lực nghiên cứu rất tốt của mình, TS. Lê Diên Tuấn đã được GS. TS. Minjie Zhang đề xuất ở lại tiếp tục nghiên cứu sau TS tại Khoa Tính Toán và công nghệ thông tin, Trường Đại học Wollongong, Australia.

TS. Lê Diên Tuấn là một trong 5 TS của khoa Thống kê – Tin học, ngoài ra hiện nay Khoa đang có 6 giảng viên đang học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Việc phát triển đội ngũ có học vị, học hàm nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, hội nhập quốc tế đã được Khoa đẩy mạnh và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tất cả giảng viên trong khoa có thể yên tâm học tập, nghiên cứu và giảng dạy, đây cũng là chủ trương chung của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

(TS. Lê Diên Tuấn và nhóm nghiên cứu  Đại học Wollongong, Australia.)

Khoa Thống kê – Tin học

Viết từ nguồn tin: Trường Đại học Wollongong - Australia


paykasa bozdurma
erotik film
alanya escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort

antalya escort

escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
escort artvin escort aydin