DHKT

CHÂN DUNG CỰU SINH VIÊN - NGUYỄN NGỌC LAN

15/08/2016

“Tôi tự hào là sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, một ngôi trường giàu truyền thống học tập và đầy năng động, những kiến thức và kỹ năng tôi đã lĩnh hội trên ghế nhà trường là nền tảng cho sự thành công của tôi ngày hôm nay.
Theo tôi, dù ở cương vị nào nếu bản thân luôn tâm huyết và cống hiến hết mình vì công việc thì sẽ được mọi người ghi nhận.”

---
Nguyễn Ngọc Lan (tốt nghiệp 2012)
Cựu sinh viên: Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - Chuyên ngành TIN HỌC QUẢN LÝ.

Hiện nay Lan là cán bộ tín dụng tại Ngân hàng Eximbank Quảng Nam. Qua 3 năm đảm nhận công việc, với sự nổ lực của bản thân, bạn ấy đã được tổ chức đề cử vào danh sách cán bộ kế thừa, đào tạo giám đốc phòng giao dịch dự bị năm 2016.
Thành tích danh giá nhất mà bạn ấy đã đạt được là “Giải thưởng Top 5 cán bộ kế thừa Eximbank Khu vực Miền trung - Tây nguyên 2016”.