DHKT

Câu lạc bộ thiết kế đồ họa iDesign

iDesign tạo sân chơi cho sinh viên (đặc biệt là sinh viên Thống Kê – Tin Học) có đam mê đồ họa và media. iDesign không chỉ hướng đến hoạt động hướng dẫn, chia sẻ kiến thức về đồ họa, mà còn tạo một môi trường giúp cho các bạn sinh viên ứng dụng được những kĩ năng được học vào thực tế học tập cũng như phục vụ công việc trong tương lai.

iDesign

Ban Chủ nhiệm (nhiệm kỳ 2015-2016)

  • Chủ nhiệm:  Thân Nguyên Thiên Thạch – 38K05
  • Phó chủ nhiệm: Phan Thị Huyền Trang – 39K22

Ra mắt câu lạc bộ

Ra mắt câu lạc bộ

Hướng dẫn sử dụng

Buổi training đầu tiên đầy hứng thú với phần mềm Adobe Illustrator

iDesign là nơi gặp gỡ của các bạn sinh viên đam mê đồ họa và truyền thông Media