DHKT

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO THẠC SĨ THỐNG KÊ KINH TẾ

02/08/2019

 

Sau một thời gian, với sự nỗ lực của các thầy cô khoa Thống kê Tin học và đặc biệt Tổ xây dựng đề án, đề án mở ngành Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Thống kê Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã được phê duyệt theo Quyết định Số 1035/QĐ-ĐHKT do PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế ký ngày 28/06/2019.

Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Thống kê Kinh tế gồm hai chương trình theo hướng ứng dụng và theo hướng nghiên cứu. 

Chương trình theo hướng ứng dụng trang bị cho học viên một cách có hệ thống kiến thức về kinh tế và quản trị, kiến thức nâng cao về tổ chức thu thập, quản lý dữ liệu, đặc biệt hệ thống phương pháp thống kê phân tích dữ liệu. Chương trình đảm bảo cho học viên sau khi tốt nghiệp trở thành các chuyên gia trong triển khai các phương án thu thập, lưu trữ, phân tích dữ liệu và diễn giải kết quả phân tích hỗ trợ ra quyết định; có năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn nảy sinh trong hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước, sở ban ngành, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, trong các viện nghiên cứu, các đơn vị đào tạo. 

Chương trình theo hướng nghiên cứu nhấn mạnh đến kiến thức quản trị, kiến thức chuyên sâu về dữ liệu, cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu và hệ thống những phương pháp khai phá dữ liệu; rèn luyện năng lực nghiên cứu. Chương trình đảm bảo cho học viên sau khi tốt nghiệp trở thành các chuyên gia thiết kế các phương án thu thập, lưu trữ; khai phá dữ liệu và diễn giải kết quả phục vụ nghiên cứu; có năng lực giải quyết những vấn đề nảy sinh trong lý luận và thực tiễn; rất phù hợp công tác nghiên cứu, giảng dạy thống kê ở các viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo.

Quyết định đào tạo:

Quyet dinh dao tao cao hoc Thong ke 2019.pdf

Khoa Thống kê – Tin học.