DHKT

PGS.TS. Đặng Tùng Lâm nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

06/11/2021

Sáng ngày 3/11/2021 UBND thành phố Đà Nẵng tiến hành khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2021. Đây là hoạt động của UBND thành phố nhằm khuyến khích và huy động khả năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học của các tầng lớp nhân dân. Trong đợt này, UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 02 tác giả, nhóm tác giả có sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ, 01 nhóm tác giả có giải pháp hữu ích được cấp văn bảng bảo hộ, 01 nhóm tác giả có công trình đạt giải Ba tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, 33 tác giả, nhóm tác giả đã có bài báo khoa học xuất sắc được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín, 24 tác giả, nhóm tác giả đã có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín.

Trong đợt này, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN vinh dự có 8 giảng viên được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, trong đó có PGS.TS. Đặng Tùng Lâm, trưởng Khoa Tài chính. PGS.TS. Đặng Tùng Lâm được vinh danh với các công trình nghiên cứu sau:

1. Tung Lam Dang, Viet Anh Dang, Fariborz Moshirian, Lily Nguyen, Bohui Zhang. News media coverage and corporate leverage adjustments. Journal of Banking and Finance, Vol: 109, 105666. ISI (SSCI), Q1, 2019.
2. Tung Lam Dang, Man Dang, Luong Hoang, Lily Nguyen, Hoang Long Phan. Media coverage and stock price synchronicity. International Review of Financial Analysis, Vol: 67, 101430. ISI (SSCI), Q1, 2020.
3. Tung Lam Dang, Thi Minh Hue Nguyen. Liquidity risk and stock performance during the financial crisis. Research in International Business and Finance, Vol: 52, 101165. ISI (SSCI), Q1, 2020.

Khoa Tài chính xin gửi lời chúc mừng đến PGS.TS. Đặng Tùng Lâm và chúc Thầy nhiều sức khỏe để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy.