DHKT

Chương trình Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

15/10/2021

Khoa Tài chính Thông báo chương trình Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022. Đây là chương trình được diễn ra thường niên và Sinh viên Khoa Tài chính đã đạt được rất nhiều thành tích cao trong các hội nghị SVNCKH cấp Trường, cấp Bộ

Chi tiết Kế hoạch triển khai vui lòng xem tại: 

https://drive.google.com/file/d/1MLLAB7qmn6bdpqaduLAMy7FZ4mUH-Q0n/view?fbclid=IwAR04eERQ9_FMV2y68k60kUvsEzmT45am1_1mldGQZMKGjsYEghXu0hcQuvc

Nội dung Thông báo triển khai thực hiện đề tài NCKH sinh viên vui lòng xem tại: 

https://drive.google.com/file/d/19KvB1iVW0te88iayua433qDkqGDXCuRK/view?fbclid=IwAR0SbCtUAF0Jm-CTourqE07nb1pjaPh3V-W3X8rJzlWmf4c0UmgLmM_qV2U

Các bạn sinh viên Khoa Tài chính có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin về chương trình có thể liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Thắng, thư ký của chương trình Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022, email thangnn@due.edu.vn