DHKT

Học bổng Cathay cho sinh viên năm thứ 4

01/12/2020
 Công ty TNHH Bảo hiểm Cathay Việt Nam phối hợp với Đại học Đà Nẵng cấp 06 suất học bổng cho sinh viên năm thứ 4 có hoàn cảnh khó khăn hiện đang học tại Trường Đại học Kinh tế -ĐHĐN, có thành tích học tập vượt bậc trong năm học 2019-2020. Trị giá mỗi suất học bổng là 5.000.000đ/suất
             * Sinh viên đăng ký học bổng online trên trang Fanpage Phòng Công tác sinh viên (bắt buộc). 

             * Sinh viên nộp hồ sơ trước 11h00 ngày 03 tháng 12 năm 2020, tại Phòng Công tác Sinh viên gồm:

                  - Đơn đề nghị cấp học bổng.
                  - Bản sao giấy tờ xác nhận hoàn cảnh gia đình;
                  - Bảng điểm năm học 2019-2020.
              Nhà trường không xét sinh viên đã nhận học bổng hoặc các nguồn hỗ trợ tài chính của tổ chức, cá nhân nào khác trong năm học 2020 -2021.
             Trân trọng.