DHKT

  • ĐỐI TƯỢNG - QUY ĐỊNH

    • Nhóm dự thi có từ 4 đến 5 thành viên, yêu cầu các thành viên phải là công dân hợp pháp (Việt Nam và các quốc gia khác), đang theo học tại các Trường Đại học, Cao Đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có độ tuổi từ 18 - 24 tuổi;

    • Các bạn thí sinh yêu cầu phải hoàn thành form đăng ký đầy đủ, chính xác và đúng hạn;

    • BTC có quyền hủy bỏ tư cách dự thi của nhóm nếu nhận thấy hành vi không tuân thủ quy định hoặc các hoạt động trong khuôn khổ yêu cầu của BTC (thí sinh sẽ nhận được cảnh báo trước trong vòng 24 giờ);

    • BTC có quyền chỉnh sửa thể lệ cuộc thi trong trường hợp cần thiết. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. Mọi tranh chấp, khiếu nại, thắc mắc về quyết định của BTC xin gửi về địa chỉ email: Starupintern.dba@gmail.com