DHKT

 • NGHIÊN CỨU SINH KHOA QTKD

    LÊ HUY KIM HOÀNG ANH
  - Tên đề tài: Đo lường tài sản thương hiệu cho ngành giáo dục đại học: nghiên cứu thực tiễn tại Đà Nẵng
  - Năm trúng tuyển: 2014
  - Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng
    NGUYỄN VĂN CANG
  - Tên đề tài: Nghiên cứu tác động của TQM đến lợi thế cạnh tranh với vai trò trung gian của thành tích đổi mới: Trường hợp doanh nghiệp FDI Nhật Bản tại Việt Nam
  - Năm trúng tuyển: 2014
  - Đơn vị công tác: Khoa Thống kê-Tin học, Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
    CAO TRÍ DŨNG
  - Tên đề tài: Phát triển loại hình sản phẩm du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây
  - Năm trúng tuyển: 10/2013
  - Đơn vị công tác : Khoa Du lịch – Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
    CAO ĐÌNH HẢI
  - Tên Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính các doanh nghiệp đang niêm yết trong ngành công nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm Việt Nam
  - Năm trúng tuyển: 2013
  - Đơn vị công tác: Quận ủy Sơn Trà
    NGUYỄN THỊ HẠNH
  - Tên đề tài: Nâng cao hiệu quả R&D trong các doanh nghiệp Dược Việt Nam
  - Năm trúng tuyển: 2011
  - Đơn vị công tác: Trường Đại học Quy Nhơn, Khoa Tài chính – Ngân hàng & Quản trị kinh doanh
    PHẠM NGUYỄN THỊ HOÀNG HOA
  - Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và quyết định sử dụng thẻ ngân hàng: nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam
  - Năm trúng tuyển: 2013
  - Đơn vị công tác: Trường Đại học Quy Nhơn
    NGUYỄN ĐỨC HOÀNG
  - Tên đề tài: "Ảnh hưởng của gắn kết địa điểm tới lòng trung thành của khách du lịch: Nghiên cứu thực tiễn tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định"
  - Năm trúng tuyển: 2013
  - Đơn vị công tác: Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định
    PHẠM HỒNG LIÊM
  - Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự đổi mới trong công việc của người lao động: Trường hợp nghiên cứu tại các khách sạn ở Khánh Hòa
  - Năm trúng tuyển: Tháng 9/2013
  - Đơn vị công tác: Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nha Trang
    NGUYỄN VĂN LONG
  - Tên đề tài: Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng
  - Năm trúng tuyển: 2010
  - Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
    PHẠM THỊ HOÀN NGUYÊN
  - Tên đề tài: Nghiên cứu sự sẵn sàng công nghệ của khách sạn cao cấp tại Khánh Hòa theo tiếp cận khách hàng
  - Năm trúng tuyển: 2013
  - Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang
    LÊ THẾ PHIỆT
  - Tên đề tài: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đăklăk
  - Năm trúng tuyển: 2010
  - Đơn vị công tác: Đại Học Tây Nguyên
    NGUYỄN ĐĂNG QUANG
  - Tên đề tài: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ chức năng bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ Việt Nam
  - Năm trúng tuyển: Năm 2013
  - Đơn vị công tác: Tổng công ty cổ phần y tế Danameco
    NGUYỄN CÔNG TIẾN
  - Tên đề tài: "Nghiên cứu hình ảnh điểm đến Hội An đối với du khách nước ngoài"
  - Năm trúng tuyển: 10/2013
  - Đơn vị công tác: Sở Ngoại vụ
    HỒ TẤN TUYẾN
  - Đề tài luận án: Phát triển chuỗi giá trị ngành may Thành phố Đà Nẵng.
  - Năm trúng tuyển: 2010
  - Đơn vị công tác: Khoa QTKD – Trường Đại Học Duy Tân.