DHKT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA K35 VÀ VIỆC GIA HẠN HỌC TẬP CỦA K34

Khoa Quản Trị Kinh Doanh xin thông báo:

1/ Để chuẩn bị tốt cho kỳ bảo vệ luận văn K35 vào tháng 7-8/2019, Khoa xin thông báo lịch nộp bài và bảo vệ đề cương chi tiết cho khóa K35 như sau:

- Hạn cuối thu bài: Sáng 22/04/2019 tại VP Khoa QTKD

- Lịch bảo vệ đề cương dự kiến: 3-10/05/2019 tại cơ sở

2/ Các học viên K32, K33, K34 chưa bảo vệ đợt vừa rồi và đã hết thời hạn học tập hoặc gia hạn thì xin gửi đơn xin gia hạn học tập về khoa.

Hạn cuối thu đơn gia hạn: 1/4/2019 tại VP Khoa

 

 

Xin cảm ơn các học viên đã đọc tin!