DHKT

Thông tin tuyển dụng từ công ty MISA văn phòng Đà Nẵng.

20/03/2019
Theo thông tin từ Bộ phận tuyển dụng của công ty MISA, Văn phòng Đà Nẵng, hiện công ty đang có nhu cầu tuyển dụng vào các vị trí công việc, gồm:

1- Nhân viên kinh doanh phần mềm AMIS

2- Nhân viên xúc tiến hành chính sự nghiệp

3- Nhân viên kế toán phần mềm AMIS.


Các em sinh viên có quan tâm hãy tìm hiểu thông tin tuyển dụng và tham gia ứng tuyển ở các bản tin từ công ty như ở các file kèm theo dưới đây.

Chúc các em ứng tuyển thành công!

MAU TIN TUYEN DUNG NVKD PM AMIS.doc

MAU TIN TUYEN DUNG_XUC TIEN HANH CHINH SU NGHIEP.doc

TUYEN DUNG NV PM KE TOAN MISA SME.doc

DNG TUYEN DUNG_NVKD AMIS.jpg

DNG TUYEN DUNG_NVKD SME-1.jpg