DHKT

THƯ MỜI VIẾT BÀI TỌA ĐÀM "ĐỊNH HƯỚNG, LỘ TRÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ, GIẢM PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO Ở VIỆT NAM"

Kính gửi Quý Thầy/ Cô và các học viên cao học, 

Phòng Khoa học và HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô viết bài cho Tọa đàm khoa học quốc gia "Định hướng, lộ trình và các giải pháp để phát triển các ngành kinh tế có lợi thế, giảm phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam"do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức với các thông tin cụ thể như sau:

 

Thời hạn nộp bài: trước ngày 15/03/2019 

Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo: 13h30, ngày 28 tháng 03 năm 2019 tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Địa chỉ gửi bài: bài viết gửi về địa chỉ email hoithao@due.edu.vn

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại Thư mời viết bài tại đây.

Phòng Khoa học và HTQT kính thông báo để Quý Thầy/Cô được biết thông tin và tham gia viết bài cho Tọa đàm trên.

Trân trọng./.