DHKT

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Nhóm biên soạn: TS. Nguyễn Thanh Liêm (Chủ biên), TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Ths. Nguyễn Hữu Hiền
Thể loại: Kinh tế học
ISBN: 5102261665228
Xuất bản: 9/2011 
Trọng lượng: 530 gr
NXB: Tài chính
Số trang: 328 trang - khổ: 19x27 cm


Mục lục:

 • Chương 1: Quản trị sản xuất và vai trò, nhiệm vụ của người quản trị trong chức năng sản xuất.
 • Chương 2: Tổ chức sản xuất.
 • Chương 3: Bố trí sản xuất.
 • Chương 4: Quản lý kỹ thuật.
 • Chương 5: Chiến lược sản xuất.
 • Chương 6: Hoạch định tổng hợp.
 • Chương 7: Quản trị vật liệu.
 • Chương 8: Quản trị tồn kho - Nhu cầu độc lập.
 • Chương 9: Hoạch định nhu cầu vật liệu.
 • Chương 10: Lập tiến độ và kiểm soát các hoạt động chế tạo.
 • Chương 11: Lập tiến độ và kiểm soát dự án.
 • Chương 12: Lập tiến độ và kiểm soát các hoạt động dịch vụ.