DHKT

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KỲ II 2017-2018 - KHOA QTKD & KHOA MARKETING

Vào ngày 21 tháng 06 năm 2018 tới đây, Khoa Quản trị Kinh doanh phối hợp cùng với Khoa Marketing sẽ tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp kỳ 2/2017-2018 cho các tân sinh viên của hai khoa.


Trong số tân cử nhân của đợt tốt nghiệp kỳ này, có 132 tân cử nhân tốt nghiệp từ các chuyên ngành do khoa QTKD phụ trách:

 

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát: 65 sinh viên tốt nghiệp từ các lớp 38k2.2: 1; 39K02: 3; 40K02: 55; Chương trình 2: 6 SV. Trong đó có 1 sinh viên Xuất sắc (đạt tỉ lệ: 2%); 07 sinh viên Giỏi (đạt tỉ lệ: 11%); 49 sinh viên Khá (đạt tỉ lệ: 75%) và 08 sinh viên Trung bình. Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp: 64%.

 

- Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực: 36 sinh viên tốt nghiệp thuộc lớp 40K17. Trong đó có 1 sinh viên Xuất sắc (đạt tỉ lệ: 3%); 35 sinh viên Khá (đạt tỉ lệ: 97%) . Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp: 57%.

 

- Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng: 31 sinh viên tốt nghiệp thuộc lớp 40k25. Trong đó có 1 sinh viên Xuất sắc (đạt tỉ lệ: 3%); 04 sinh viên Giỏi (đạt tỉ lệ: 13%); 26 sinh viên Khá (đạt tỉ lệ: 84%). Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp: 67%.

 

Buổi lễ có sự tham dự của Ban giám hiệu, quý khách mời, giảng viên khoa QTKD và khoa Marketing, các đối tác doanh nghiệp đã gắn bó nhiều năm với các khoa, tân cử nhân và phụ huynh. Lễ trao bằng tốt nghiệp sẽ diễn ra tại Hội trường A – Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng với chương trình như sau:

 

Kính mời tất cả quý khách mời, các tân cử nhân và các thầy cô, sinh viên quan tâm hãy đến tham dự chương trình buổi lễ.


BAN TỔ CHỨC