DHKT

Thông cáo báo chí Hội thảo Khoa học COMB 2015

10/09/2015

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

HỘI DOANH NHÂN TRẺ ĐÀ NẴNG

 

HỘI THẢO KHOA HỌC COMB 2015

“Cộng đồng kinh tế AEC, cơ hội - thách thức và các giải pháp cho các doanh nghiệp”

 

Cuối tháng 12 năm 2015, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ chính thức được thành lập, đây là một bước ngoặt đánh dấu sự hội nhập toàn diện của các quốc gia Đông Nam Á tiến tới hình thành một cộng đồng kinh tế - chính trị, an ninh – văn hóa, xã hội chung. Gia nhập Cộng đồng kinh tế AEC sẽ mở ra những cơ hội to lớn trong việc tiếp cận một khu vực thị trường rộng lớn và đặt ra cho các doanh nghiệp rất nhiều thách thức, đặc biệt là cạnh tranh với các doanh nghiệp trong Khu vực. Nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp hội nhập một cách tích cực và chủ động, Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học COMB 2015 với chủ đề “Cộng đồng kinh tế AEC, cơ hội -  thách thức và các giải pháp cho các doanh nghiệp”.

Đây là hội thảo khoa học thường niên về quản trị và kinh doanh (Conference on Management and Business – COMB), lần thứ 4 do hai đơn vị đồng tổ chức. Hội thảo lần này sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 12/9/2015 tại Hội trường tầng 4, Minh Toàn Galaxy Hotel, Số 306, Đường 2/9, Thành phố Đà Nẵng. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, trao đổi ý tưởng mới về cơ hội, thách thức và những giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập chủ động vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Thông tin về hội thảo đã được thông báo tới các học giả, các nhà khoa học và các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp. Đến ngày 15 tháng 8 năm 2015 đã có 60 nhà khoa học gửi bài tham gia hội thảo. Các bài viết đã được gửi đến các nhà khoa học phản biện kín và chọn được 54 bài có chất lượng tốt để đăng vào kỷ yếu hội thảo. Đây là những nghiên cứu lý luận và nghiên cứu thực nghiệm thuộc các lĩnh vực khác nhau về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, tập trung vào 4 chủ đề chính là: (1) Những thay đổi của môi trường kinh doanh dưới tác động của AEC- cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp, (2) Những thay đổi về thể chế kinh tế của Việt Nam cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp trong AEC, (3) Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hội nhập từ phía Chính quyền, (4)  Các công nghệ quản trị tiên tiến và giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập vào AEC;

Tham gia hội thảo lần này có hơn 150 đại biểu đến từ các Trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp khắp cả nước. Hội thảo sẽ được được chia theo 2 chủ đề chính để các nhà khoa học trình bày và thảo luận: (1) Cộng đồng kinh tế ASEAN Cơ hội và thách thức, (2) Giải pháp cho doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập AEC. Các diễn giả sẽ trình bày 5 tham luận về 2 vấn đề này.

Với số lượng lớn người tham gia, chúng tôi hy vọng hội thảo là một sự kiện lớn cho các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trao đổi những ý tưởng mới, cách thức giải quyết và kinh nghiệm thực tiễn với cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng và Hội doanh nhân trẻ Thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo!

                                                                            BAN TỔ CHỨC