DHKT

Nhóm đọc - Hai chuyên đề từ nhóm TS Huỳnh Thị Mỹ Hành & ThS Phùng Phước An và TS Nguyễn Thị Bích Thu

📰 Buổi sinh hoạt nhóm đọc của Khoa vừa qua đã diễn ra suôn sẻ với hai chuyên đề:
1️⃣ Giới thiệu môn học Quản trị nguồn nhân lực số

2️⃣ Giới thiệu kế hoạch rèn luyện kỹ năng CNTT cho sinh viên ngành QTNNL

Với sự trình bày của ThS Phùng Thị Phước An và TS Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, chuyên đề 1 đã cung cấp cho buổi sinh hoạt nhóm đọc những nội dung chính sau đây:
◾️ Tổng quan về môn học Quản trị nguồn nhân lực số.

◾️ Báo cáo chi tiết về môn học Quản trị nguồn nhân lực số.

Tiếp nối với chuyên đề 2, TS Nguyễn Thị Bích Thu đã chia sẻ về các nội dung chính:
◾️ Sự thay đổi về chuẩn đầu ra CNTT gần đây
◾️ Điểm cần cải tiến của CTĐT 2015 trong rèn luyện kỹ năng CNTT cho sinh viên ngành QTNNL
◾️ Rèn luyện kỹ năng CNTT cho sinh viên qua các môn học của CTĐT 2021
📌 Cụ thể, qua buổi nhóm đọc, báo cáo viên trước hết đã cung cấp được cách tiếp cận phù hợp để triển khai nội dung của học phần, thiết lập các chuẩn đầu ra phù hợp cũng như nội dung chi tiết của học phần Quản trị nguồn nhân lực số. Và sau đó là báo cáo tổng quan về kế hoạch rèn luyện kỹ năng CNTT cho sinh viên ngành QTNNL.