DHKT

Talk Show “Đối thoại chuyên ngành Kinh doanh số” 🔔

Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức Chương trình đối thoại về chuyên ngành mới - Kinh doanh số nhằm mục đích giúp các Tân sinh viên được chia sẻ trực tiếp về định hướng nghề nghiệp, có cái nhìn tổng quan về thực trạng cơ hội, thách thức đối với thị trường việc làm liên quan đến chuyên ngành đã chọn, từ đó xây dựng được mục tiêu và vạch ra kế hoạch cụ thể cho quá trình học tập, rèn luyện bản thân một cách hiệu quả để từng bước tiến đến, chinh phục ước mơ, hoài bão của chính mình.