DHKT

BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID 19, được sự đồng ý của nhà trường, thành viên hội đồng và các sinh viên có liên quan, Khoa Quản trị Kinh Doanh tổ chức buổi bảo vệ Khóa luận đối với sinh viên thuộc các chuyên ngành theo thời gian cụ thể sau đây:


1.     Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên chuyên ngành QTKD tổng quát: 7h30 thứ Hai ngày 28 tháng 06 năm 2021


2.     Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics: 7h30, thứ Ba ngày 29 tháng 06 năm 2021


3.     Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên chuyên ngành Quản trị Nguồn Nhân Lực: 8h00 thứ Hai ngày 28 tháng 06 năm 2021


Thông tin chi tiết về buổi bảo vệ  sẽ được gửi sinh viên và các bên liên quan chậm nhất vào ngày 26/06/2020.