DHKT

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kỳ II 2017-2018

09/05/2018

Sáng ngày 08-5-2018, đợt báo cáo thực tập tốt nghiệp của các sinh viên 40K đã kết thúc thành công. Khoảng thời gian thực tập vừa qua đã giúp cho các bạn sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết được học tại nhà trường vào thực tế tại doanh nghiệp, ngân hàng; giúp các bạn sinh viên 40K sẽ ngày càng trưởng thành hơn, đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng do các doanh nghiệp và ngân hàng đề ra. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các bạn!