DHKT

THÔNG BÁO: Thời gian và địa điểm bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên 37K

18/04/2015

Thông báo thời gian và địa điểm Sinh viên khóa 37k7 các lớp bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp:

Vào ngày thứ Bảy (25/04/2015) tại Hội trường Thư viện, Khoa Ngân hàng sẽ tổ chức buổi bảo vệ Báo cáo thực tập cho Sinh viên 37K. Vậy Khoa thông báo đến các bạn sinh viên biết để chuẩn bị tốt cho buổi báo cáo thực tập và tham gia đúng với thời gian quy định.

Riêng những sinh viên do thầy Thuần phản biện sẽ bảo vệ vào chiều thứ 6 (24/4/2015). Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.

Trân trọng.