DHKT

Workshop “Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu” dành cho các bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế.

25/01/2021

Cuối tuần vừa qua, phòng KH&HTQT đã tổ chức khóa học "Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu" dành cho sinh viên, học viên cao học của Trường ĐHKT.  Tại đây, các bạn đã được diễn giả TS. Nguyễn Thành Đạt chia sẻ những kiến thức hữu ích cùng một lộ trình, kế hoạch phù hợp cho việc viết đề cương nghiên cứu nói riêng cũng như tiến hành một nghiên cứu khoa học nói chung.