DHKT

Chương trình thực tập 03 tháng cho sinh viên của Vietinbank (nhận hồ sơ đăng ký trong tháng 12 hàng năm của năm trước kỳ thực tập)

Chương trình thực tập 03 tháng cho sinh viên của Vietinbank

Chương trình này nhằm bổ sung kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng trong môi trường làm việc thực tế cho các bạn sinh viên.

Các bạn sinh viên sẽ được bố trí thực tập tại các phòng ban Chi nhánh trên cơ sở nguyện vọng đăng ký và nhu cầu của Chi nhánh Vietinbank trong vòng thời gian 03 tháng.

Trong quá trình thực tập, các bạn sẽ có cơ hội được tiếp cận công việc thực tế, hỗ trợ các Chuyên viên Vietinbank trong công việc tác nghiệp hàng ngày từ đó các bạn nâng cao được những hiểu biết về nghiệp vụ thực tế trong ngân hàng và rèn luyện được các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc trong tương lai.

Đối tượng áp dụng: 

-          Sinh viên năm cuối các Trường Đại học uy tín tại Việt Nam và nước ngoài

-          Ngành tốt nghiệp: Khối ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, ngoại thương

-          Tốt nghiệp dự kiến loại khá trở lên

Các lĩnh vực nhận đăng ký thực tập:

-          Cán bộ Quan hệ khách hàng

-          Giao dịch viên

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký Trong tháng 12 của năm trước kỳ thực tập

Quy trình tuyển chọn

-          Trong vòng 1 tuần sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Vietinbank sẽ tổ chức những buổi kiểm tra kiến thức, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm khác đối với các sinh viên. 

-          Những sinh viên thể hiện xuất sắc các vòng kiểm tra sẽ được Vietinbank nhận vào thực tập tại các vị trí phù hợp.

Yêu cầu hồ sơ:

-          Mẫu thông tin ứng viên của Vietinbank

-          Bảng điểm các kỳ học tại trường Đại học; Giấy Giới thiệu của Trường Đại học ứng viên theo học; Bản photo các văn bằng, chứng chỉ (nếu có)

Phương thức nhận hồ sơ: Sẽ thông báo cụ thể đối với từng đợt thực tập

Lưu ý

-          Chương trình Sinh viên thực tập giúp bổ trợ cho công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Những bạn sinh viên xuất sắc nhất sau kỳ thực tập sẽ có cơ hội tuyển thẳng hoặc miễn 1 số vòng thi tuyển dụng vào vị trí ứng viên thực tập tại Chi nhánh.

-          Sinh viên thực tập tại Vietinbank được hỗ trợ đào tạo và một phần chi phí.

Sinh viên khoa Ngân hàng xem chi tiết tại link này: http://tuyendung.vietinbank.vn/hr/online/vn/co-hoi-nghe-nghiep/thuc-tap/chuong-trinh-thuc-tap.html